E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStanovisko krizového štábu k uvolňování protiepidemických opatření

Krizový štáb Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty (PřF) přijal dne 24. 6. 2020 v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 20584/2020-6/MIN/KAN ze dne 19. 6. 2020, č.j. MZDR 20588/2020-9/MIN/KAN a č.j. 15757/2020-24/MIN/KAN ze dne 19. 6. 2020 následující stanovisko k provozu PřF s ohledem na vývoj pandemie Covid-19:

I. Režim vstupu studentů na fakultu

 1. Budovy fakulty jsou studentům otevřeny v pracovní dny mezi 7 a 19 hod.
 2. Studenti jsou při vstupu do prostor fakulty povinni použít dezinfekční prostředky na ruce za tím účelem tam umístěné. Studenti nejsou povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest (např. respirátor, rouška, ústenka apod.), pokud zachovávají rozestupy nejméně 1,5 m a pokud není v místnosti více než 15 osob.
   

II. Režim studia na fakultě

 1. Osobní přítomnost studentů ve vnitřních prostorách školy je možná za přítomnosti 1000 osob ve výukové skupině. Studium se koná bez nutnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest, pokud je zachován rozestup mezi účastníky nejméně 1,5 m při počtu maximálně 15 osob v místnosti. Při nošení ochranných prostředků není nutné zachovávat rozestupy mezi osobami.
 2. Omezení počtu studentů ve výukové skupině se netýká praktické a terénní výuky. Venkovní výuka se koná bez nutnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m.
   

III. Režim zahraničních cest studentů a zaměstnanců fakulty

 1. S ohledem na aktuální pozitivní vývoj pandemie COVID-19 se ruší plošné omezení zahraničních cest studentů a zaměstnanců fakulty.
 2. Souhlas se zahraniční cestou bude řešen podle aktuální epidemiologické situace v cílové destinaci a souvisejících dopravních omezení. Žádáme tímto schvalovatele zahraničních cest, aby při schvalování jednotlivých cest zohlednili také riziko karantény, vynuceného prodloužení pobytu či testování, které bude zaúčtováno k tíži daného pracoviště/pracovní skupiny.
 3. Upozorňujeme, že pojištění zahraničních cest se nevztahuje na lokace, do kterých je dle Ministerstva zahraničních věcí ČR doporučeno necestovat. U ostatních států cestovní pojištění platí, ale vztahuje se pouze na léčebné výlohy (tj. hospitalizaci z důvodu nemoci), nikoli na dodatečné náklady vzniklé v souvislosti s nařízenou karanténou a pobytem.
 4. Bližší informace o cestách do zahraničí můžete nalézt zde.
  ​ 

IV. Závěrečná a zrušující ustanovení

 1. Tímto stanoviskem se ruší stanovisko krizového štábu PřF, vydané dne 1. 6. 2020.
 2. Toto stanovisko je platné a účinné okamžikem jeho zveřejnění.
    

V Praze dne 24. 6. 2020
 

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
vedoucí krizového štábu
děkan fakulty


Přehledná tabulka opatření


 

Publikováno: Středa 24.06.2020 10:50

Akce dokumentů