E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSetkání fakultních škol Přírodovědecké fakulty UK

V rámci Dne otevřených dveří PřF UK 2018 se uskutečnilo setkání zástupců fakultních škol, při němž získalo tento titul z rukou děkana PřF UK, prof. Jiřího Zimy šest nových škol. Součástí setkání bylo představení stávajících i nových podmínek spolupráce a výhod pro fakultní školy, novinek i nabídky jednotlivých sekcí pro školy a učitele.

Setkání fakultních škol proběhlo 19. ledna 2018 v Mineralogické posluchárně, Albertov 6, Praha 2

Program setkání:

10.00  ÚVOD

 • registrace a zahájení
 • úvodní slovo: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (proděkan PřF UK pro vnější vztahy),
  doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. (proděkanka PřF UK pro koncepci studia)

 

10.15  INFORMOVÁNÍ

 • stávající a nové podmínky, výhody a newsletter pro fakultní školy, projekt Přírodovědci.cz
 • představení katedry učitelství a didaktiky biologie PřF UK a problematiky pedagogických praxí, RNDr. Irena Chlebounová
 • představení katedry učitelství a didaktiky chemie PřF UK, RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
 • představení sekce Geologie PřF UK, RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
 • představení Ústavu pro životní prostředí PřF UK: studium, kurz CŽV "Aktuální trendy v ochraně přírody" a odborný seminář, Mgr. Olga Vindušková, Ph.D.
 • představení sekce Geografie PřF UK a časopisu Geografické rozhledy, RNDr. Martin Hanus, Ph.D.

 

11.10  JMENOVÁNÍ NOVÝCH FAKULTNÍCH ŠKOL

 • proslov a udělení titulu novým fakultním školám: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. (děkan PřF UK)

 

11.30  „TRH INFORMACÍ“ A DISKUSE NAD DROBNÝM OBČERSTVENÍM

 • trh informací – distribuce informací a materiálů, zodpovídání dotazů, návrhy a zpětná vazba
 • setkání a diskuse se zástupci didaktických pracovišť a Oddělení vnějších vztahů PřF UK i mezi zástupci fakultních škol navzájem
Úvodní slovo prof. Jakuba Langhammera, proděkana pro vnější vztahy PřF UK
Úvodní slovo doc. Markéty Martínkové, proděkanky pro koncepci studia PřF UK
Děkan PřF UK prof. Jiří Zima předává titul fakultní škola ředitelce gymnázia Příbram, Mgr. Ivě Kadeřábkové
Děkan PřF UK prof. Jiří Zima předává titul fakultní škola zástupci ředitele Gymnázia Přírodní škola, dr. Marku Maturovi
Závěrečné vystoupení prof. Jiřího Zimy, děkana PřF UK
Diskuse zástupců fakultních škol s pracovníky jednotlivých sekcí PřF UK

 

Publikováno: Čtvrtek 28.09.2017 16:35

Akce dokumentů