E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeminář Giant Impacts and the Formation of Ore Deposits

Geologická sekce srdečně zve všechny zájemce na seminář prof. Hartwiga E. Frimmela, University of Wurzburg, na téma "Giant Impacts and the Formation of Ore Deposits", která se koná v pátek 3. listopadu 2023 od 13:00 na Albertově.
Čas 03.11.2023   13:00
20.11.2023   15:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

KDY: pátek 3. listopadu 2023 od 13:00 do 15:00
KDE: Mineralogická posluchárna, Albertov 6, Praha 2

 "Giant Impacts and the Formation of Ore Deposits"

Některá z největších známých míst dopadu na Zemi se v prostoru překrývají s výjimečnými koncentracemi rudných ložisek. To vedlo ke spekulacím o možném přídavku mimozemských kovových sloučenin do zemské kůry v ekonomickém měřítku. Na příkladu tří největších impaktních struktur bude diskutována pravděpodobná kontrola velkých impaktů na metalogenezi a bude prezentováno, že dotace kovů je silně řízena regionálním geologickým složením zemské kůry před impaktem.

 

prof. Hartwig E. Frimmel, University of Wüzburg, Německo

Získal doktorát z geologie na Vídeňské univerzitě a je profesorem a vedoucím katedry geodynamiky a výzkumu geomateriálů na univerzitě v německém Würzburgu. Je také spojen s Univerzitou v Kapském Městě, kde dříve stoupal po akademickém žebříčku od přednášejícího až po docenta. Byl vedoucím podprogramu věd o Zemi v rámci Jihoafrického národního antarktického programu, členem stálého vědeckého výboru pro geovědní obory Vědeckého výboru pro antarktický výzkum (SCAR), bývalým prezidentem Společnosti pro geologii aplikovanou na ložiska nerostných surovin (SGA) a ředitelem poradenské společnosti Lithoscope. Působil v několika redakčních radách (včetně Mineralium Deposita po dobu posledních 23 let), v Mezinárodní komisi pro stratigrafii, jako hodnotitel pro řadu národních agentur financujících výzkum a vládních agentur a jako konzultant pro těžební/průzkumné společnosti i vládní orgány. Jeho výzkumné zájmy se během více než tří desetiletí rozvinuly od metamorfní geologie a interakce tekutin s horninami až po metalogenezi a ekonomickou geologii. Zvláštní pozornost věnoval studiu ložisek barevných kovů a zlata v sedimentech, zejména ložisek typu Witwatersrand. Jeho výzkumné práce zahrnují více než 200 článků a kapitol v knihách a tři knihy.

 

 

Publikováno: Pátek 20.10.2023 15:50

Akce dokumentů