E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Profesorka Helena Illnerová laureátkou pamětní medaile Přírodovědecké fakulty

Děkan PřF UK prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. udělil pamětní medaili Přírodovědecké fakulty prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc. Svoji úspěšnou vědeckou dráhu spojila s Fyziologickým ústavem AV ČR, ale je také silně spjata s naší fakultou. Zde promovala jako biochemik, získala titul doktora přírodních věd a zde se také habilitovala a získala profesorský titul. Byla externí členkou katedry fyziologie živočichů a vývojové biologie, posléze katedry fyziologie PřF UK, a osmnáct let zde přednášela semestrální kurs chronobiologie. Z PřF UK také pocházela většina jejích magisterských i doktorských studentů.

Hlavním tématem vědecké kariéry prof. Illnerové byl výzkum světelné regulace syntézy melatoninu v epifýze, který ji potom přivedl ke studiu cirkadiánních hodin. Stala se mezinárodně uznávanou autoritou v oboru chronobiologie a bezpochyby zakladatelkou české chronobiologické školy. Svými přednáškami pro lékařské fakulty UK se významně zasadila o chápání chronobiologie jako multidisciplinárního oboru, který má značný přesah do humánní medicíny.

Paní profesorka Illnerová byla vždy soustředěná na mladé lidi. Jako místopředsedkyně a potom předsedkyně AVČR zavedla nejrůznější programy na podporu mladých vědců vracejících se ze zahraničí. V roli školitelky a mentorky byla vždy nesmírně empatická ke každému studentovi. Spolu s odborností dokázala svým studentům i posluchačům předat i svoje nadšení pro chronobiologii a vědu vůbec, dokázala je ale také zorientovat ve složitém systému vědní politiky. Díky tomuto přístupu má své pokračovatele nejen v domovském Fyziologickém ústavu, ale také právě na PřF UK, či na Lékařské fakultě UK v Plzni. Chronobiologie je však stále atraktivnější pro další skupiny vědců z mnoha oborů. Je to bezesporu díky celoživotnímu optimismu a vlídné, laskavé povaze profesorky Illnerové, protože slovo „chronobiologie“ je s jejím jménem a osobností v českých zemích jednoznačně asociován.

 

Publikováno: Pátek 19.02.2021 14:20

Akce dokumentů