E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. Vít Vilímek byl zvolen na pozici vice-prezidenta v International Consortium on Landslides

Od 1. ledna 2021 zastává prof. V. Vilímek z katedry fyzické geografie a geoekologie funkci vice-prezidenta v Mezinárodním konsorciu na výzkum sesuvů (International Consortium on Landslides - ICL), a to na 3-leté volební období. Do tohoto vrcholného orgánu mezinárodní organizace byl zvolen po mnohaletém působení v různých nižších funkcích, a to s náplní práce rozvíjet mezinárodní program na výzkum sesuvů (Kyoto Landslide Commitment – KLC2020).

 

prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.

Organizace ICL má charakter NGO (http://icl.iplhq.org/), založena byla v roce 2002 a registrována je v Japonsku; sdružuje výzkumníky zabývající se výzkumem sesuvů z různých úhlů pohledu (např. inženýrsko-geologický, geomorfologický). Organizace vydává též časopis Landslides, který je ve své databázi (Engineering, Geological) v posledních letech střídavě číslo jedna či dva a v rámci Geověd obecně již stabilně v Q1 (a nově i v prvním decilu). ICL pořádá každé tři roky celosvětovou konferenci World Landslide Forum a má poměrně úzké vazby na UNESCO. Česko patří k zakládajícím členům ICL a v současné době se práce v této organizaci účastní již tři domácí instituce jako plnoprávní členové a odborníci z dalších pracovišť spolupracují např. na publikačních projektech.

https://wlf5.iplhq.org/kyoto-2020-commitment/

Publikováno: Čtvrtek 07.01.2021 11:05

Akce dokumentů