E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPříspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou - prodloužen termín pro podávání žádostí

Nadační fond Přírodovědecké fakulty UK, v jehož statutu je podpora pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti vykonávané na fakultě, vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí o příspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou. Konečný termín pro podávání žádostí je prodloužen na 21. 6. 2020, rozhodnutí o udělení příspěvku bude sděleno do 28. 6. 2020.

V roce 2020 bude uděleno celkem osm příspěvků po 30 tisících Kč. Prosíme, aby v žádosti studenti uvedli:

1.      účel své cesty a jeho spojitost se studiem,

2.      náplň práce na zahraničním pracovišti,

3.      přehled svých dosavadních vědeckých výsledků, 

4.      rozpočet celkových finančních nákladů na cestu včetně účelu použití příspěvku,

5.      přílohou žádosti bude výpis studijních výsledků ze SISu, u doktorských studentů za

         dobu magisterského studia.

 

Žádost mohou podat pouze studenti Přírodovědecké fakulty UK magisterského nebo doktorského studia. Předmětná cesta musí být započata v roce 2020.

Prosíme, aby studenti podávali žádosti elektronicky na adresu nadace@natur.cuni.cz, žádost nemusí přesahovat jednu stranu A4. Budou preferovány příspěvky na financování takových cest, které potrvají 30 a více dnů.

V případě, že epidemiologická situace v naší zemi a ve světě nebude příznivá, vyhrazuje si správní rada možnost zrušení soutěže o cestovní příspěvky pro rok 2020 a prostředky použít na jinou aktivitu dle svého statutu.

 

 

Publikováno: Středa 25.03.2020 12:15

Akce dokumentů