E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPříprava unikátního polyaromatického systému na povrchu zlata

Publikace v časopise JACS (Journal of the American Chemical Society, IF 15.419) zabývající se přeměnou helikální aromatické sloučeniny na neobvyklou planární aromatickou sloučeninu obsahující čtyř až osmičlenné kruhy, je výsledkem spolupráce skupin prof. Martina Kotory z katedry organické chemie PřF UK, doc. Pavla Jelínka z Fyzikálního ústavu AV ČR a dalších spolupracovníků z ÚOCHB a ÚFCH JR AV.

Planarizace různě zkroucených aromatických organických sloučenin na povrchu kovů vede k jejich přeměně na planární sloučeniny. Tento proces je ovšem doprovázen často přeskupením vazeb tak, aby se minimalizovalo jak sterické, tak i kruhové pnutí ve výsledné molekule.

Po adsorpci různých aromatických sloučenin na povrchu kovů, například zlata, může docházet k tvorbě látek na základě transformací, které bývá často nemožné dosáhnout za podmínek klasické roztokové chemie. Jedním z takový procesů jsou skeletální přesmyky probíhající přes štěpení C–C vazeb. Příčinou těchto reakcí je interakce d-orbitalů kovů s p orbitaly příslušné aromatické sloučeniny a hybnou silou bývá většinou snížení sterického pnutí. To však vede ke strukturním změnám vlivem reorganizace vazeb. V našem případě se ukázalo, že helikální indenofluoreny, jež obsahují pěti a šestičlenné kruhy, se na povrchu zlata přesmykují na řadu planárních aromatických či antiaromatických sloučenin, obsahujících různě velké uhlíkaté kruhy. Hlavním produktem je neobvyklá aromatická sloučenina složená ze čtyř až osmičlenných kruhů (viz obrázek). Některé další přítomné aromatické sloučeniny vznikají intramolekulárními přesmyky výše zmíněného hlavního produktu.

 

Odkaz na článek:

Mallada, B.; de la Torre, B.; Mendieta-Moreno J. I.; Nachtigallová, D.; Matěj, A.; Matoušek, M.; Mutombo, P.; Brabec, J.; Veis, L.; Cadart, T.; Kotora, M.; Jelínek, On-Surface Strain-Driven Synthesis of Nonalternant Non-Benzenoid Aromatic Compounds Containing Four- to Eight-Membered Rings P. J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 14694−14702. https://doi.org/10.1021/jacs.1c06168

 

 

 

 

 

 

Publikováno: Úterý 21.09.2021 10:00

Akce dokumentů