E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPředstavení kandidátů na funkci rektora na půdě PřF UK

Volba rektora je bezesporu nejdůležitější událostí (nejen) tohoto semestru na Univerzitě Karlově. Již 22. října budou zástupci akademické obce vybírat novou hlavu univerzity ze dvou kandidátů, kteří se o tuto funkci ucházejí - prof. Mileny Králíčkové a prof. Michala Stehlíka.

Oba kandidáti přijali laskavé pozvání děkana PřF UK prof. Jiřího Zimy a předsedy akademického senátu PřF UK RNDr. Radima Perlína a v pondělí vystoupili se svými programy v čerstvě zrekonstruované Velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty. Poté, co seznámili publikum se svou vizí fungování univerzity, následovala diskuze moderovaná dr. Perlínem, do níž se zapojili jak čelní představitelé fakulty, tak i studenti z řad SKAS. 
Všem, kdo se setkání zúčastnili, děkujeme a věříme, že mají nyní jasnější představu, kdo by měl v následujících letech univerzitu vést.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno: Úterý 05.10.2021 12:30

Akce dokumentů