E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodmínky pro vstup do budovy během Dnů otevřených dveří 2022

V souvislosti s aktuálně platnými předpisy a opatřeními Ministerstva zdravotnictví je účast a přítomnost na Dnech otevřených dveří Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty, podmíněna předložením:

 

1) dokladu o očkování proti onemocnění Covid-19 (pouze vakcínami schválenými v EU), kdy:

 a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo

 b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

 

2) dokladu o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech, nebo

 

 3) platného negativního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, pokud se jedná o osobu:

 a) do dovršení 18 let věku,

 b) která se ze zdravotních důvodů nemůže podrobit očkování (nutné prokázat na místě)

 c) očkovanou proti nemoci Covid-19, kdy od dokončení očkování uplynulo méně než 14 dnů, nebo

 d) očkovanou proti nemoci Covid-19 první dávkou ze dvoudávkového schématu, kdy od aplikace první dávky očkování neuplynula doba delší než 90 dnů.

 

Výše uvedené skutečnosti jsou návštěvníci povinni prokázat pořadatelům pomocí aplikace Tečka. V případě, že návštěvník odmítne prokázat bezinfekčnost či nebude splňovat výše uvedené podmínky, není mu povolen vstup do budov fakulty, resp. bude z jejích prostor vykázán.

 Upozorňujeme návštěvníky, že nošení respirátorů je povinné pro všechny osoby ve všech vnitřních prostorách fakulty. Apelujeme na návštěvníky, aby dodržovali veškerá platná mimořádná opatření i doporučené postupy (dodržování rozestupů, nesdružování se ve větších skupinách apod.).

Publikováno: Pátek 07.01.2022 17:00

Akce dokumentů