E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOpatření děkana č. 3/2022 Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení uchazečů do spisů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Albertov 6

128 00 Praha 2

 

 

Opatření děkana č. 3/2022

Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení uchazečů do spisů
v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

 

 

Čl. 1

Předmět úpravy

Na základě § 50 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění má uchazeč právo nahlížet do spisu. Toto opatření upravuje organizaci nahlížení do spisu v rámci přijímacího řízení.

 

Čl. 2

Možnost nahlížení do spisu

  1. Uchazeči o studium, kteří si podali přihlášku ke studiu pro akademický rok 2022/2023 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, budou moci nahlížet do svých spisů v těchto termínech: 20. 7. 2022 od 10:00 do 11:00 hod., 22. 7. 2022 od 12:00 do 14:00 hod., 27. 7. 2022 od 10:00 do 11:00 hod. a 29. 7. 2022 od 12:00 do 14:00 hod.
  2. Uchazeči o studium, kteří si podali přihlášku k doktorskému studiu pro akademický rok 2022/2023 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy se začátkem studia od 1. 3. 2023, budou moci nahlížet do svých spisů v individuálním termínu po dohodě s pracovnicemi oddělení doktorského studia.
  3. Nahlížení do spisu bude zajištěno na studijním odboru Přírodovědecké fakulty UK, Na Slupi 16, Praha 2. Pro uchazeče o bakalářské a navazující magisterské studium pracovnicemi studijního oddělení v 1. patře budovy, pro uchazeče o doktorské studium pracovnicemi oddělení doktorského studia ve 2. patře budovy.

 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

  1. Tímto předpisem ruším Opatření děkana č. 21/2021.
  2. Tento předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.
  3. Osobou odpovědnou za realizaci tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovuji vedoucí studijního odboru.

 

 

V Praze dne 26. 4. 2022           

                                                                                                     

 

 

………………………………………

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

děkan fakulty

 

 

 

Publikováno: Úterý 26.04.2022 11:10

Akce dokumentů