E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOpatření děkana č. 03/2023 Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení uchazečů do spisů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Albertov 6

128 00 Praha 2

 

 

Opatření děkana č. 03/2023

Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení uchazečů do spisů
v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024

 

 

Čl. 1

Předmět úpravy

Na základě § 50 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, má uchazeč právo nahlížet do spisu. Toto opatření upravuje organizaci nahlížení do spisu v rámci přijímacího řízení.

 

Čl. 2

Možnost nahlížení do spisu

  1. Uchazeči o studium, kteří si podali přihlášku ke studiu pro akademický rok 2023/2024 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, budou moci nahlížet do svých spisů v těchto termínech:

 

18. 7. 2023 od 10:00 do 11:00 hod.,

20. 7. 2023 od 13:00 do 14:30 hod.,

25. 7. 2023 od 10:00 do 11:00 hod. a

26. 7. 2023 od 13:00 do 14:30 hod.  

 

  1. Uchazeči o studium, kteří si podali přihlášku k doktorskému studiu pro akademický rok 2023/2024 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy se začátkem studia od 1. 3. 2024, budou moci nahlížet do svých spisů v individuálním termínu po dohodě s pracovnicemi oddělení doktorského studia.
  2. Nahlížení do spisu bude zajištěno na studijním odboru Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty, Na Slupi 16, Praha 2. Pro uchazeče o bakalářské a navazující magisterské studium pracovnicemi studijního oddělení v 1. patře budovy, pro uchazeče o doktorské studium pracovnicemi oddělení doktorského studia ve 2. patře budovy.

 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

  1. Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 3/2022 Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení uchazečů do spisů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023.
  2. Toto opatření je platné a účinné dnem zveřejnění.
  3. Osobou odpovědnou za realizaci tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovuji vedoucí studijního odboru.

 

 

V Praze dne 25. 4. 2023

                                                                                                     

 

 

………………………………………

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

děkan fakulty

 

Publikováno: Úterý 25.04.2023 15:05

Akce dokumentů