E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSupply Chain Resilience Center na Univerzitě Karlově

Za účasti rektorky UK a vysokých představitelů ČR i Tchaj-wanu zahájila Univerzita Karlova ve spolupráci s tchajwanskou National Chengchi University společný projekt a založily Supply Chain Resilience Center. Univerzity budou společně zkoumat odolnost dodavatelských řetězců v oblasti polovodičů. Centrum je součástí snah tchajwanské vlády podpořit rozvoj polovodičového prostředí v České republice a je 100% financováno tchajwanskou vládou. Na činnosti Centra spolupracují 4 fakulty UK, včetně expertů na globální produkční sítě výzkumného centra Ekonomické geografie a regionálního rozvoje PřF UK.

 

Centrum je součástí tzv. multiprojektu, v němž tchajwanská vláda podporuje rozvoj polovodičového prostředí v České republice. Univerzity se rozvojem Supply Chain Resilience Center hlásí ke studiu dostupnosti vysoce kvalifikovaných pracovních sil i k průzkumu kapacit samotné výroby čipů a její udržitelnosti, včetně dopadů na životní prostředí a klima obecně. 

„Otevření Centra na posílení odolnosti dodavatelských řetězců je dalším výsledkem spolupráce s Taiwanem. Jsem rád, že se tato spolupráce zaměřuje na vědní obory, výzkum ve špičkových technologiích a jejich propojení s trhem. To nás může přiblížit ke strategické nezávislosti a posílit naši konkurenceschopnost. Zvláštní poděkování patří Univerzitě Karlově a Národní univerzitě Chengchi, které se realizace projektu v hodnotě šesti miliónů dolarů ujaly,“ uvedl předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil.

Centrum vzniká jako společné konsorcium National Chengchi University, kde aktivity koordinuje International College of Innovation; a Univerzity Karlovy, zde budou činnost realizovat na čtyřech fakultách a koordinovat ji bude Fakulta sociálních věd. „Pandemie koronaviru, ruská agrese na Ukrajině, ale například i špatná dostupnost některých základních léčiv v Evropě nám totiž ukazují, jak křehké jsou nitky, které spojují naši globální obec,“ uvedl k projektu proděkan pro rozvoj Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy David Emler z tamního Institutu mezinárodních studií. Jak dodal, činnosti centra se soustředí na odolnost dodavatelských řetězců v oblasti polovodičů, tedy klíčového segmentu pro průmyslový a ekonomický rozvoj ve střední Evropě.

„Role univerzit se při řešení nových celosvětových výzev ukazuje jako nezastupitelná. Odolnost dodavatelů je jedním z důležitých aspektů naší konkurenceschopnosti a také naší připravenosti vypořádat se s kritickými situacemi. Odborníci Univerzity Karlovy a National Chengchi University sdružení do Supply Chain Resilience Center nebudou tyto zákonitosti jen posuzovat, budou také nabízet konkrétní řešení, jež, jak věříme, přispějí k ekonomickému rozvoji naší země,“ podtrhla činnost centra rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

Stejně tak zdůrazňuje významnou roli stability dodávek tchajwanská strana. „Jsem rád, že National Chengchi University může reprezentovat Tchaj-wan ve společném úsilí s Univerzitou Karlovou v České republice o pokrok ve výzkumu v oblasti dodavatelského řetězce polovodičů. Jsme si velmi dobře vědomi významu stabilních dodávek polovodičů pro národní bezpečnost, demokracii, svobodu a udržitelnou budoucnost,“ řekl president National Chengchi University prof. Tsai-Yen Li.

Aktivitu obou univerzit ocenila také předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová. „Díky úsilí kolegů z Univerzity Karlovy a National Chengchi University se podařilo otevřít Centrum pro odolnost dodavatelských řetězců necelých osm měsíců od podepsání vzájemného memoranda, ke kterému došlo v průběhu mé návštěvy Tchaj-wanu. S Tchaj-wanem máme mnoho společného. Obě naše země si svou svobodu a demokracii musely vydobýt. Máme podobnou zkušenost s životem ve sféře vlivu nedemokratické mocnosti. I proto nacházíme společné porozumění ve spolupráci v oblasti ochrany našich zemí, občanů a jejich prosperity. Tchaj-wan je navíc globálním hráčem v polovodičovém průmyslu. Ten patří mezi oblasti, ve kterých je zmenšení vlivu Číny prioritou. Věřím proto, že výsledky práce Centra budou pro nás všechny velmi přínosné,“ zdůraznila při slavnostním zahájení činnosti centra předsedkyně Markéta Pekarová Adamová.

Centrum, do jehož činnosti se vedle Fakulty sociálních věd a naší fakulty zapojí také odborníci z Filozofické a Právnické fakulty UK.

 

Publikováno: Pondělí 27.11.2023 10:55

Akce dokumentů