E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNový ročník České hlavy startuje, členem poroty je i prof. Jan Černý

Projekt Česká hlava společně s Vládou ČR vyhlašuje další ročník soutěže Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol v šesti kategoriích, jednou z nich je i Cena Doctorandus za přírodní vědy. Novým členem poroty, která je složená z elitních českých vědců, je i profesor Jan Černý z katedry buněčné biologie. Uzávěrka příjmu nominací studentských prací je 30. června 2021.

20. ročník  soutěže

Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol 

V rámci této soutěže vítězní laureáti získávají finanční odměnu v celkové výši 1 450 000,- Kč.

O laureátech rozhoduje na základě nominací nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd a odborníků z praxe.

Ceny jsou vítězům předávány na slavnostním galavečeru, který přenáší ČT v hlavním vysílacím čase.

Ceny jsou vyhlášeny v těchto kategoriích:

  1. Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna 1 000 000 Kč.
  2. Cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250 000 Kč.
  3. Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech.
  4. Cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti technických věd, finanční odměna 50 000 Kč.
  5. Cena Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč.
  6. Cena Lorem za zdravotnictví za počin z oblasti zdravotnictví, lékařské péče, farmacie a oborů zabývajících se lidským zdravím, či za původní léčebný postup, finanční odměna 100 000 Kč.

Určitě i ve Vašem okolí vznikají práce, které si zaslouží nominaci do této soutěže. Proto bychom  Vás chtěli požádat o zaslání nominací těchto prací do již 20. ročníku této soutěže. Příjem byl právě zahájen a uzávěrka jejich příjmů je 30. června 2021.


 

  • prof. RNDr. Jan Černý, PhD.

  • Přírodovědeká fakulta, Katedra buněčné biologie, UK

člen odborné komice Česká hlava 2021

 


 

Nominace do kategorií 2) – 6), prosíme, zasílejte s příslušnou dokumentací v elektronické podobě na adresu kontakt@ceskahlava.cz (posudky musí být podepsány a spolu s celou prací naskenovány).

Nominace do kategorie Národní cena vlády Česká hlava za rok 2021 je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě nebo elektronicky.

Návrhy označené na obálce č. j. 19439/2021-UVCR musí být doručeny nejpozději do 30. června 2021 v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Úřad vlády České republiky

nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

e-mail: rvv@vlada.cz

Elektronické podání je možné doručit prostřednictvím ISDS (datová schránka) na id datové schránky Úřadu vlády České republiky: trfaa33.

Bližší informace naleznete také na našich webových stránkách www.ceskahlava.cz. V případě dotazů se neváhejte obrátit na e-mail vaclav.marek@ceskahlava.cz.

Publikováno: Pátek 14.05.2021 10:10

Akce dokumentů