E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNoví profesoři převzali po půl roce své dekrety

Loni v prosinci podepsal prezident republiky jmenovací dekrety pro sedmdesát osm profesorů. Tradičně nejvíce – třicet osm, včetně osmi žen, navrhla Vědecká rada Univerzity Karlovy. Kvůli pandemii covidu-19 si na slavnostní jmenování museli šest měsíců počkat. Dekrety převzali z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy 23. června. Mezi novými profesory jsou i zástupci naší fakulty.

 

Profesorské dekrety na návrh Vědecké rady UK obdržely tyto vědecké osobnosti naší fakulty :

doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. (PřF) pro obor analytická chemie. Je vedoucí katedry analytické chemie PřF UK a garant oboru Klinická a toxikologická analýza. Zabývá se vývojem moderních separačních metod a jejich využití při analýze látek biologického původu.

doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc., Ph.D. (PřF) pro obor geologie. Je ředitelkou Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Odbornice na mikropaleontologii.

doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (PřF) pro obor biochemie. Prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum a vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, kde se soustředí na výzkum proteinů viru HIV a na výzkum neuropeptidů a nádorových antigenů prostaty.

doc. RNDr. David Mašín, M.Phil., Ph.D. (PřF) pro obor aplikovaná geologie. Ředitel Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky PřF UK. Zabývá se numerickým modelováním v geomechanice, konstitučními vztahy a mechanikou zemin.

doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D. (PřF) pro obor anorganická chemie. Je vedoucím výzkumné skupiny Fotochemie a supramolekulární chemie porfyrinoidů na katedře anorganické chemie PřF UK.

 

Kompletní seznam profesorek a profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností 15. prosince 2020 naleznete zde.

Publikováno: Čtvrtek 24.06.2021 15:55

Akce dokumentů