E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNové číslo Živy je věnováno biodiverzitě

Letošní monotematické číslo Živy je věnováno biodiverzitě – tématu, které je pro mnohé skoro synonymem biologie. Biologická rozmanitost dává život obývanému prostředí, a je často i tím hlavním, co fascinuje vědeckou i laickou veřejnost. V některých systémech, třeba na Petriho misce, sice může růst pouze jeden druh bakterie, ale v naprosté většině jsou „ekosystémy“ tvořeny různě pestrou mozaikou organismů.

 

Nejen biologové, ale i politici a mnozí další mluví o biodiverzitě často v souvislosti s jejím úbytkem a ochranou. Biologicky ceněná území bývají vyčleňována většinou proto, že tam žije velké množství (vzácných) druhů, zatímco monokultura řepky velký zájem nevyvolá. Rozmanitost přírody je ohrožena a studium a ochrana biodiverzity je už delší dobu v centru zá­jmu. Toto číslo Živy přináší pohled na biodiverzitu z různých, mnohdy nečekaných úhlů a snaží se ji představit od úrovně genetické až po ekosystémovou. Souvisí s tím i téma organismů výjimečných pro jejich omezený výskyt na určitém území.

Přestože většina lidí vnímá zejména biodiverzitu makroorganismů, ta skutečná se mnohdy skrývá v mikrosvětě protist, bakte­rií a virů. A spousta otázek, včetně těch po původu ohromující biodiverzity některých skupin nebo po příčinách rozdílů v bio­diverzitě mezi různými oblastmi Země, zůstává otevřených.


Stránky časopisu Živa. 


 

Publikováno: Středa 23.10.2019 10:55

Akce dokumentů