E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNenechte si ujít kurz Odpadové hospodářství pro původce odpadů

Řešíte ve své praxi problémy při nakládání s odpady? Ústav pro životní prostředí si právě pro vás připravil návody na řešení nejčastějších složitých situací i informace přímo od tvůrců legislativy. Komplexní 2 denní kurz s certifikátem Univerzity Karlovy v Praze probíhá 3. a 10. listopadu 2018 v budově UŽP, Benátská 2, Praha 2. Přihlášky do ​30. 9. 2018.

 

Řešíte ve své praxi některé z těchto problémů při nakládání s odpady?

 • Kontroverzní výklady odpadové legislativy
 • Definice odpadu - mám vlastně vůbec odpad?
 • Vedlejší produkty výroby
 • Správné zařazování odpadů
 • Nakládání s nebezpečnými odpady
 • Předávání odpadů dalším osobám
 • Kaly z čistíren odpadních vod
 • Biologicky rozložitelné odpady, vedlejší produkty živočišného původu
 • Stavební a demoliční odpady
 • Evidence nakládání s odpady
 • Správní řízení a přestupky v oblasti odpadů

A nebo všechny najednou? V tom případě nabízíme:

 • Informace přímo od tvůrců legislativy
 • Návody na řešení nejčastějších složitých situací
 • Komplexní 2 denní kurz pro původce odpadů s certifikátem Univerzity Karlovy v Praze

Termín konání 3. a 10. listopadu 2018

Termín podání přihlášek do 30. 9. 2018


Obsah kurzu:

Náplň kurzu je možné doplnit o konkrétní problémy účastníků.

Mám vlastně vůbec odpad?

 • Působnost zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, definice odpadu - Š. Jakl, V. Pilnáček
 • Vedlejší produkty - teorie a praxe - Š. Jakl, V. Pilnáček, K. Husáková

Co s ním dál?

 • Zařazování podle druhu a kategorie - katalog odpadů, vyloučení nebezpečných vlastností - V. Pilnáček
 • Hierarchie nakládání s odpady a její dopady na původce - Š. Jakl
 • Jak na předávání odpadů, možnosti nakládání s odpadem u původce - V. Pilnáček
 • Upuštění od třídění - A. Mařasová
 • Zapojení původců do systému obce - Š. Jakl
 • Identifikační listy nebezpečného odpadu, balení nebezpečných odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady u původce - A. Mařasová
 • Odpadový hospodář - Š. Jakl
 • Doprava a přeshraniční přeprava odpadů - Š. Jakl
 • Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů - Š. Jakl
 • Povinnosti při shromažďování, soustřeďování, skladování - Š. Jakl
 • Zpětný odběr v kostce - Š. Jakl
 • Evidence nakládání s odpady - A. Mařasová

Specifické odpadové toky

 • Kaly z čistíren odpadních vod - K. Husáková
 • Biologicky rozložitelné odpady, vedlejší produkty živočišného původu - K. Husáková
 • Stavební a demoliční odpady - V. Pilnáček

Systém kontroly státem

 • Správní řád, přestupky - P. Rýpalová
 • Činnost ČIŽP - P. Rýpalová

 


Online přihláška


Organizace:

Délka kurzu: 2 dny

Termín kurzu: 3. a 10. listopadu 2018 od 9:00 do 17:00

Termín podání přihlášek: do 30. září 2018

Místo konání: Budova Ústavu pro životní prostředí, Krajinova posluchárna, Benátská 2, Praha 2

Kapacita kurzu: kapacita kurzu je 50 účastníků.

Kurzovné: 5000,- Kč za dvoudenní kurz (do ceny kurzu jsou započítány náklady na polední občerstvení na místě)

Kontakt: odpadyPrFUK@gmail.com


Webové stránky kurzu: https://sites.google.com/view/cvodpady


 

Jak se k nám dostat: Parkovací možnosti jsou na Praze 2 velmi omezené (viz mapa), doporučujeme proto využít záchytných parkovišť P+R na okraji Prahy (mapa) a do centra se dopravit MHD. Výstupní tramvajová zastávka: Botanická zahranda (Krajinova posluchárna) (tram č. 6,7,18 a 24). Z hlavního nádraží je nejrychlejší způsob využít tramvaj č. 24 ze zastávky Jindřišská (mapa)

 

Publikováno: Čtvrtek 30.08.2018 14:10

Akce dokumentů