E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNemůžeme studovat chování ekosystémů a ignorovat vliv člověka

Vliv člověka na ekosystémy nelze přehlížet, upozorňují Jan a Jaroslava Frouzovi z Univerzity Karlovy a Biologického centra Akademie věd ČR v unikátní knize Aplikovaná ekologie, která právě vychází v Nakladatelství Karolinum. Na rozdíl od většiny ekologických publikací se kniha zaměřuje na vliv člověka na ekosystémy, zejména pak na vliv zemědělství, lesnictví, rybářství a lovu volně žijících zvířat. Autoři popisují environmentální dopady zvyšování produkce v těchto odvětvích a přináší návrhy, jak lze dosáhnout její udržitelnosti. Podobná publikace dosud chyběla nejen na českém, ale dokonce i zahraničním trhu. Svědčí o tom skutečnost, že ještě do konce letošního roku vyjde anglický překlad knihy. Publikace byla slavnostně pokrřtěna na Albertově 8.9. 2021.

„Vliv člověka na ekosystémy je značný. Lidská činnost ovlivnila většinu povrchu planety a nedotčená místa zbyla hlavně v oblastech, jako jsou pouště a polární pustiny, kde je primární produkce malá,“ říká Jan Frouz. „Biomasa všech lidí desetkrát přesahuje biomasu všech divoce žijících zvířat (suchozemských obratlovců) a biomasa domácích a hospodářských zvířat převyšuje biomasu divokých zvířat více než dvacetkrát. Úlovek ryb a dalších organismů v mořích se od 2. světové války zvětšil čtyřikrát, v sladkých vodách dokonce šestkrát, a tak bychom mohli pokračovat,“ říká k růstu produkce a vytěžování ekosystémů Jaroslava Frouzová.

Většina učebnic ekologie se dosud zabývala přirozeným fungováním ekosystémů, které se však dnes omezuje jen na malou část suchozemských území. Chceme-li ale pochopit fungování současného globálního ekosystému, nemůžeme vliv člověka ignorovat.  

Zemědělství, lesnictví a rybářství hrají v tomto vlivu klíčovou roli. „Pochopení role této lidské činnosti ve fungování naší planety není přitom jen zajímavým akademickým cvičením, bez nadsázky lze říci, že na něm závisí nejen blahobyt, ale i samo přežití lidstva,“ upozorňují autoři.

Kniha si klade čtyři stěžejní cíle. Za prvé popsat hlavní ekologické a biologické principy, na nichž stojí moderní zemědělství, lesnictví a rybářství. Za druhé objasnit, jak jsou tyto principy používány při zvyšování produkce potravin a dalších surovin (dřeva, biopaliv, vláken, stavebních a jiných materiálů). Za třetí se zabývá tím, jak intenzifikace výroby těchto produktů a surovin mění strukturu dotčených ekosystémů. Za čtvrté popisuje postupy, jimiž se současná věda a společnost snaží dosáhnout udržitelnosti zemědělství, lesnictví a rybářství tak, aby byla dlouhodobě zajištěna nejen produkce potravin a dalších materiálů, ale aby se udržely i mimoprodukční služby ekosystémů, na kterých závisí kvalita našeho života (např. dostupnost pitné vody, ochrana před povodněmi a dalšími extremitami počasí, možnost rekreace a podobně).  

Primárně se publikace zaměřuje zejména na evropské ekosystémy, poukazuje však také na důsledky konzumní globalizované společnosti. Autoři proto uvádějí řadu příkladů o vlivu produkce na mořské či tropické ekosystémy, které jsou kvůli globalizaci dnešního světa významně ovlivňovány i naším spotřebitelským chováním, tedy i každým nákupem v samoobsluze.

Kniha má sloužit jako úvod do problematiky širší poučené a zainteresované veřejnosti, aniž by vyžadovala znalost souvisejících oborů. Má 448 stran a je doplněna nádhernými ilustracemi Lucie Buchbauerové. Publikace byla téměř okamžitě přeložena do angličtiny a na konci letošního roku vyjde její anglická mutace v nakladatelství Springer Nature.

Představení knihy se uskuteční v rámci agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích u stánku Biologického centra AV ČR ve dnech 26. až 28. srpna. Během těchto tří dnů, vždy v 11:00 a ve 13:45, autoři v krátké přednášce seznámí návštěvníky s vybranými environmentálními aspekty zemědělství, lesnictví a rybářství, popsanými v knize. Bude možné si zde knihu koupit, diskutovat s autory, případně si nechat knihu od autorů podepsat. 

https://karolinum.cz/knihy/frouz-aplikovana-ekologie-25086 

Frouz J, Frouzová J. 2021. Aplikovaná ekologie, Karolinum, Praha, 448pp. ISBN 978-80-246-4577-3

 

Publikováno: Pátek 10.09.2021 08:00

Akce dokumentů