E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNabídka Interdisciplinárních volitelných předmětů - inovace, systémové myšlení, projektové semináře aj.

Hledáte volitelné předměty, které Vám otevřou nové obzory? Podívejte se na nabídku Centra pro přenos poznatků a technologií UK, které pro Vás připravilo sadu interdisciplinárních předmětů vhodných pro všechny studenty UK napříč obory a fakultami. Kurzy vyučují odborníci z praxe a důraz je kladen na praktickou využitelnost poznatků.

SEZNAM PŘEDMĚTŮ:

MANAGEMENT VĚDY A INOVACÍ | Naučte se řídit projekty v oblasti vědy a inovací a uspět. V rámci webinářů MSI1 se seznámíte blíže s otázkou přenosu poznatků a technologií z akademické sféry do praxe. Dozvíte se jak právně ochránit svůj nápad nebo jak sestavit byznys plán, vše si vyzkoušíte na vlastním projektu. Online kurz Excellence-in-ReSTI vás seznámí s politikami Evropské unie, stejně jako s tématy spojenými s projekty sociálních inovací, financováním, IPR nebo i marketingem a komunikací.

► Management of Science and Innovation 1 (= MSI1, EN, kód TVOL0002, 6 kreditů) | VÍCE
► Online kurz Excellence-in-ReSTI (EN, 5 modulů po 2 kreditech) | VÍCE


SYSTÉMOVÉ MYŠLENÍ | Projektový seminář se zaměřuje na hledání lepšího pochopení společnosti a jejích problémům. Na vlastním tématu se naučíte, jak lépe porozumět systémům, které ovlivňují fungování společnosti, a budete hledat cesty k systémové změně. Vede Barbora Komberec Novosadová v Kampusu Hybernská.

► Map the System I.: Úvod do systémového myšlení (ČJ, kód TVOL0015, 3 kredity) | VÍCE


ROZJEĎTE PROJEKT S INOVAČNÍ LABORATOŘÍ |Praktický projektový seminář, na kterém zažijete proces vytváření nové služby nebo produktu od nápadu po realizaci – vyzkoušíte si týmovou spolupráci, tvorbu business plánu, který otestujete se skutečnými zákazníky. Vede Jan Veselý v Kampusu Hybernská.

► Inovační laboratoř: Rozjeď projekt (ČJ, kód TVOL0006, 6 kreditů) | WEB | FB


UMĚLÁ INTELIGENCE (AI)| Dva online kurzy představují úvod do tématu AI a jejích etických otázek bez nutnosti rozumět komplikované matematice a programování. Co to je umělá inteligence a jak ovlivňuje naše životy? Co všechno je s AI možné? Co to znamená etika AI a jak o ní přemýšlet?

► Elements of AI – Úvod do umělé inteligence (ČJ/EN, kód TVOL0007, 2 kredity) | VÍCE
► Ethics of AI (EN, kód TVOL0017, 2 kredity) | VÍCE

JAK VZNIKÁ LÉK? | Série interdisciplinárních seminářů komplexně mapuje otázku vzniku a vývoje léčivých přípravků, a to od fáze jejich výzkumu až po krabičku v lékárně. Vhodné pro všechny, kteří by se rádi dozvěděli více o oblasti farmaprůmyslu a možnosti uplatnění v něm.

► Svět farmaceutického průmyslu (ČJ, kód TVOL0005, 2 kredity) | VÍCE


NÁSILÍ V BLÍZKÝCH VZTAZÍCH | Interdisciplinární úvod do závažného celospolečnenského tématu. Zahrnuje teoretické i praktické poznatky z oborů psychologie, sociální práce, práva a sociologie, které v rámci kurzu využijete při práci s kasuistikami. Bude probíhat prezenčně v Kampusu Hybernská.

► Násilí v blízkých vztazích (ČJ, kód TVOL0009, 2 kredity) | VÍCE


 

Všechny předměty CPPT najdete v SIS na https://bit.ly/CPPT_predmety.


 

Přiložený soubor: pečeť černobila.jpg
Publikováno: Čtvrtek 23.09.2021 14:20

Akce dokumentů