E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMožnost získat světový SAS certifikát v demografii

Od akademického roku 2019/20 se katedra demografie a geodemografie zařadila na seznam pracovišť v rámci tzv. SAS Joint Certificate Program a získala tak oprávnění vydávat celosvětově uznávané a velmi prestižně vnímané SAS Joint Certificate deklarující pokročilou znalost programování a využívání software SAS s konkrétním zaměřením. Zájemci o získání certifikátu z řad studentů i nedemografických oborů se mohou obracet na dr. Kláru Hulíkovou.

 

Katedra demografie a geodemografie se tím stává jediným pracovištěm na světě s oprávněním vydávat certifikáty se zaměřením na pokročilou demografickou analýzu s využitím SAS (Advanced Demographic Analytics Joint Certificate). Zařazení do tohoto programu mj. deklaruje vysokou úroveň kurzů využívajících SAS v rámci katedry, dlouhodobě těsnou a kvalitní spolupráci katedry a SAS Institute a vysokou míru implementace SAS nástrojů v rámci demografické analýzy. Pro katedru to pak přináší potenciál dalšího rozvoje výuky SAS, větší možnost propojení s praxí (např. formou odborných stáží, nově nabízených již od zimního semestru 2019/20) nebo další zkvalitňování vzdělávání jak studentů, tak pedagogů.

 

 

Ačkoli je certifikát zaměřen především na studenty demografických a jiných příbuzných oborů, ucházet se o něj mohou všichni studenti všech oborů a stupňů studia PřF UK, kteří splní stanovené podmínky. Mezi ně patří absolvování skupiny povinných či volitelných kurzů zajišťovaných katedrou demografie a geodemografie, absolvování odborné stáže s využitím SAS a využití software SAS v kvalifikační nebo jiné odborné práci. Všechny tyto podmínky jsou zvládnutelné v rozsahu cca 3 semestrů, ideálně během navazujícího magisterského či doktorského studia. Studenti demografických oborů tak mohou tento uznávaný certifikát získat zdarma během svého studia téměř bez nutnosti vyvinout další aktivity nad rámec povinných či volitelných předmětů studijního plánu. U zájemců z jiných oborů doporučujeme konzultaci možností a požadavků předem.

Bližší informace k SAS Joint Certificate a možnosti aspirovat na jejich získání jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách katedry (https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/sas-joint-certificate-program). Na dorazy a konkrétní možnosti a podmínky ráda odpoví Klára Hulíková (klara.hulikova@natur.cuni.cz), katedra demografie a geodemografie PřF UK).

 

Publikováno: Pátek 27.09.2019 11:55

Akce dokumentů