E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMezinárodní kurz: Urban Regulations and Political Memory: Towards Understanding Spatio-Temporal Aspects of Urban Development PLUS

Zajímají vás témata chytrých měst, jejich rozvoje a plánování? Jste studentem geografie? Pak se zúčastněte mezinárodního mezioborového kurzu, který pořádají čtyři členské univerzity 4EU+: Univerzita ve Varšavě, Univerzita v Miláně, Univerzita Karlova a Univerzita Sorbonna. Témata kurzu budou nahlížena z hlediska minulosti (historie), současnosti (právo) a budoucnosti (geografie), a to formou online přednášek a workshopů a setkání v Miláně. Kurs začíná 4. října 2023, uzávěrka přihlášek je 22. září.

 

Termíny kurzu: 
Středy odpoledne, zahájení 4. října 2023 
Počet online kurzů: 
39 hodin ( z toho 19 hodin přednášek, 16 hodin workshopů)

Jazykem kurzu je angličtina. 

Uzávěrka přihlášek je 22. září 2023.

Metody hodnocení a podmínky pro získání zápočtu
Skupinová práce: vypracování eseje a jejich prezentace  na dvoudenní konferenci v Miláně v březnu 2024. Každá skupina studentů musí být složena z účastníků z různých univerzit.  Nejlepší studentské eseje budou zveřejněny na komunikační platformě / webových stránkách kurzu nebo jako spoluautorské v časopisech. 

ECTS kredity na Univerzitě Karlově: Právnická fakulta 4, Přírodovědecká fakulta 5. 

Přihláška
Studenti budou vybráni na základě  životopisu a motivačního dopisu. Termín pro zaslání dokumentů je 22. září 2023. Životopis a motivační dopis je třeba zaslat v jednom dokumentu PDF na adresu unread@wpia.uw.edu.pl. Název souboru by měl obsahovat jméno uchazeče (příjmení_jméno.pdf) a předmět e-mailu by měl být "nábor UNREAD+". V motivačním dopise by měly být uvedeny cíle a motivace studentů k účasti na kurzu. Motivační dopis by neměl přesáhnout 1 000 znaků.


Studentům vybraným z Univerzity Karlovy, Milánské univerzity a Varšavské univerzity budou cestovní náklady na konferenci hrazeny z fondu projektu. Studenti z ostatních univerzit 4EU+ se mohou přihlásit, ale budou si muset zajistit prostředky na cestu z jiných zdrojů.

 

Program a časový harmonogram kurzu zde.

Veškeré informace zde.

Publikováno: Pátek 18.08.2023 10:35

Akce dokumentů