E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMedaile Rudolfa Brdičky pro děkana Jiřího Zimu

Ve čtvrtek 26. srpna 2021 proběhlo na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského slavnostní předání Medaile Rudolfa Brdičky za rok 2020. Laureátem se stal prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který medaili obdržel z rukou ředitele Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, prof. Martina Hofa, Dr. rer. nat., DSc.

 

Prof. Martin Hof Dr. rer. nat., DSc. a Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. , foto: Mgr. Denisa Dimitrovova

Medaile Rudolfa Brdičky se uděluje jako pocta vynikajícím vědeckým osobnostem v oblasti fyzikálně-chemických věd, které se zasloužily o vědecký rozvoj Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského dlouholetou vědeckou či metodickou činností.

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty se výrazně zasloužil o upevnění spolupráce mezi Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského, v oblasti výzkumu a výchovy studentů. Výzkum profesora Zimy se do značné míry kryje s vědeckými aktivitami našeho ústavu, o čemž svědčí řada společných publikací. Ve svém výzkumu se soustředí hlavně na voltametrické metody analýzy biologicky aktivních organických sloučenin důležitých z hlediska ochrany životního prostředí či lidského zdraví, vývoj nových metod stanovení těchto látek pomocí uhlíkových pastových elektrod.

"Profesor Zima má velmi pozitivní vztah k Akademii věd České republiky. Je si vědom skutečnosti, že česká věda bude nejlépe prosperovat, pokud univerzita a Akademie věd budou spolupracovat. Také vědecky jsou analytické aspekty práce profesora Zimy v oblasti elektrochemie velmi blízké výzkumu na našem ústavu" vysvětluje ředitel Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského.

Medaile Rudolfa Brdičky nese jméno významného českého akademika a profesora fyzikální chemie na Karlově univerzitě. Rudolf Brdička byl žákem nobelisty Jaroslava Heyrovského. Zabýval se především redoxními reakcemi organických sloučenin a také lékařskou aplikací polarografie. Byl zakladatelem české fyzikálně-chemické školy a také autorem vynikajících vysokoškolských učebnic.

text: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Publikováno: Pondělí 30.08.2021 14:05

Akce dokumentů