E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPozvánka na akci: KU Leuven - European Health Innovation Event

KU Leuven hostí informační akci „European Health Innovation Event“ zaměřenou na témata programu Horizont 2020 v oblasti zdraví. Součástí bude možnost navázání kontaktu s potenciálními projektovými partnery. Akce proběhne 7. 12. 2017 v Lovani, Belgie. Účastnický poplatek je 40 EUR.

European Health Innovation Event – program akce, odkaz pro registraci

Program bude zahrnovat:

  • Představení témat, která budou financována z programu Horizont 2020 v části Health, Demographic Change and Wellbeing (SC1 Health).
  • Seminář zaměřený na psaní projektových návrhů (Parallel grant writing sessions).
  • Možnost navázání kontaktu s potenciálními projektovými partnery (Partnering sessions).

Akce je časově sladěna s Informačním dnem k SC1 Healt pořádaným Evropskou komisí 8. 12. 2017 v Bruselu.

V části SC1 Health programu Horizont 2020 jsou podporovány multidisciplinární projekty řešené mezinárodními konsorcii s podstatným zapojením uživatelů výsledků výzkumu. Výzkumným týmům, které nemají rozsáhlou zkušenost s účastí v projektech Rámcových programů EU, se doporučuje, aby se prostřednictvím mezinárodních kontaktů připojili jako partneři k projektu připravovanému zkušeným koordinátorem.

Kontaktní osoby na Přírodovědecké fakultě pro Horizont 2020:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová), Oddělení projektového řízení, 14. 9. 2017.

Publikováno: Čtvrtek 14.09.2017 12:55

Akce dokumentů