E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKonference "Živá voda v historických krajinách" tentokrát online

Vzhledem k epidemické situaci proběhne 17. historickogeografická konference s podtitulem "Živá voda v historických krajinách" netradiční distanční formou. Od 19. května 2021 najdete na webových stránkách Výzkumného centra historické geografie všechny přihlášené příspěvky. Program je velmi bohatý a tak se neváhejte zapojit do doplňkové soutěže Zeměměřičského úřadu o geografické ceny. Těšíme se na vaši účast.

17. historickogeografická konference "Živá voda v historických krajinách"

KDY: od středy 19. 5. 2021
KDE: na webu Výzkumného centra historické geografie

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK, Praha), Komise pro historickou geografii a Sekce historické geografie a environmentálních dějin ČGS pořádají v pořadí již sedmnáctou historickogeografickou konferenci, tentokrát na téma významu vody pro utváření krajiny.

Voda a vodoteče ve svých rozmanitých podobách jsou nepostradatelným krajinotvorným prvkem. Voda pitná, užitková, léčivá i „zázračná“ patří k lidské každodennosti ‒ lidé vodu a vodní zdroje využívají, různými způsoby je přetvářejí, věnují jim svoji ochranu, obdiv a péči, ale dokáží je i znečistit a zničit. Prameny, studánky, vodní toky a plochy měly v historických krajinách funkci nejen utilitární, hospodářskou, když byly jedním ze zásadních krajinných prvků podmiňujících umístění sídel nebo byly využívány jako dopravní tepny. Vodním krajinným prvkům byl přikládán také kulturně-symbolický a estetický význam, staly se základem národní, regionální i lokální identity, byly opěvovány v poezii, obdivovány v literatuře, jako věčný námět se objevovaly ve výtvarném umění. Vodstvo bylo a je jedním z hlavních mapových znaků.

Bohužel epidemická situace stále neumožňuje uspořádat konferenci tak, jak tomu bylo dosud, v přátelské atmosféře, kdy se osobně setkávali zájemci o historickou krajinu, diskutovali nad jednotlivými přednáškami, připravovali společné projekty, vyměňovali si poznatky a zkušenosti. Přesto se formou ozvučených powerpointových prezentací můžeme seznámit s jednotlivými tématy, která měla být na programu konference již 20. ledna 2021.

Program konference, náhrávky přednášek a postery v elektronické podobě a rovněž seznam autorů přednášek a posterů najdete zde. 

 

Publikováno: Středa 19.05.2021 11:40

Akce dokumentů