E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKniha "O parazitech a lidech" získala cenu Magnesia Litera

Nejprestižnější české ocenění v oblasti literatury Magnesia Litera získala večer 7. 4. v kategorii "Litera za naučnou literaturu" publikace autorského kolektivu z katedry parazitologie vedeného Janem Votýpkou "O parazitech a lidech". Gratulujeme!

 

Snahou autorů této knihy bylo představit pokud možno populární ačtivou formou různé parazity i parazitický způsob života, a to z různých úhlů pohledu – od lékařského a veterinárního přes biologický a fenomenologický až po historický a umělecký. Kniha se zabývá parazity co nejkomplexněji, včetně jejich evoluce, a dokonce ukazuje, že cizopasníci nemusejí být vždy jen ti zlí.

Popularizace s sebou vždy nese i nezbytnou míru zjednodušení, aproto v případě hlubšího zájmu naleznou zájemci podrobnější azároveň odbornější informace v řadě doporučených literárních zdrojích českých i cizojazyčných. Při vyhledávání dalších informací bychom však chtěli varovat před nebezpečím, které s sebou nese hledání informačních zdrojů na internetu. Internet v sobě ukrývá opravdu nepřeberné množství informací. Naprostá většina těchtoinformací, a v některých případech bohužel dezinformací, však nepodléhá žádnému dohledu ve smyslu kontroly pravosti asprávnosti uvedených skutečností. Svět internetu je sice zcelasvobodný, současně však nenese žádnou zodpovědnost za uvedené údaje a hodnověrnost zde získaných informací se velmi různí. Současný technický pokrok i svobodašíření myšlenek navíc umožňují volně distribuovat různé (dez)informace rovněž tištěnou formou. A tak je zodpovědnost za posouzení relevantnosti předkládaných informací přesunuta na jejich konzumenty, tedy čtenáře knih, časopisů, novinových článků, webových stránek apod. Právě vyšlá kniha tak chce nejenom populární formou přiblížit čtenářům základní informace o parazitech, chce současně také bojovat s dezinformačním nebezpečím, kterému jsou lidé čím dál častěji vystavováni.

Strach vyvolává většinou to co je neznámé, nepoznané a co skrývá nebezpečí. Jedině poznání nám umožní rozeznat hranici mezi oprávněnými a zbytečnými obavami. Skutečně nebezpečné parazity rozhodně nesmíme podceňovat. Bylo by však chybné bát se všech cizopasníků, dokonce i těch, kteří by mohli být našemu zdraví prospěšní. Jako vždy platí, že nejdůležitější je náležitá informovanost. A právě k ní přispívá tato nová kniha, která je o parazitech… a lidech, samozřejmě.


ODKAZY:

Česká parazitologická společnost: http://www.parazitologie.cz/, zejména pak sekce pro veřejnost: http://www.parazitologie.cz/dotazy.html

Dotazy na téma paraziti, jejich biologie, diagnostika a léčba můžete posílat naadresu: dotazy@parazitologie.cz

Katedra parazitologie: https://www.natur.cuni.cz/biologie/parazitologie

Národní referenční laboratoř (NRL) pro diagnostiku střevních parazitóz:

http://www.zuusti.cz/narodni-referencni-laborator-pro-diagnostiku-strevnich-parazitoz/

Rozhovor s janem Votýpkou pro časopis Téma: 

http://www.irozhovory.cz/portfolio-items/jan-votypka/?fbclid=IwAR2Itkcg-jHJjzZvOEGFNMYFDLo6WeD0Qph5dVV_oSEugZZL7KnKVdgNGaI


Název knihy: O parazitech a lidech

Editoři: Jan VotýpkaIva KolářováPetr Horák

Autorský kolektiv: 12 autorů

ISBN 978-80-7553-350-0


Vydání první, 2018, Triton


 

Publikováno: Pondělí 08.04.2019 10:35

Akce dokumentů