E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERC Starting Grants 2020: výzva a interní pokyny

ERC vyhlásila výzvu k předkládání návrhů projektů ERC Starting Grants pro rok 2020. Podporovány jsou inovativní projekty rozšiřující hranice daného oboru, projekty nejsou nijak tematicky omezeny.

ERC Starting Grants mohou být uděleny až na 5 let s celkovým rozpočtem až 1,5 milionu EUR a jsou určeny pro vědce, kteří získali PhD před 2 až 7 lety a budují si svůj nezávislý výzkumný tým nebo program. Uzávěrka je 16. 10. 2019.

Více informací o výzvě naleznete v aktualitě na stránkách Oddělení projektového řízení.


Interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu

POZOR: Podle Opatření rektora č. 57/2018 musí být předběžná verze kompletního návrhu projektu zaslána na rektorát měsíc před uzávěrkou, tedy do 16. 9. 2019, a to prostřednictvím projektového oddělení fakulty. Bez splnění této podmínky rektorát nevystaví povinnou přílohu Commitment of the host institution. Předpokládá se, že půjde o předběžnou verzi projektového návrhu, na kterém bude žadatel po zbývající měsíc ještě intenzivně pracovat – nicméně už z předběžné verze musí být zřejmé, že půjde o návrh kvalitní.

Prosíme výzkumníky z Přírodovědecké fakulty, kteří plánují podat projektový návrh do aktuální výzvy, aby:

 1. Co nejdříve, nejpozději do konce července 2019 kontaktovali Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková nebo Tomáš Palatý), abychom společně naplánovali všechny potřebné kroky před podáním projektu – čím dříve nás kontaktujete, tím více Vám budeme moci být při přípravě projektu nápomocni.
 2. Zajistili, aby do 9. 9. 2019 vedoucí katedry/ústavu a vedoucí sekce, kde má být projekt řešen, napsali e-mailem (na tomas.palaty@natur.cuni.cz, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), že s podáním tohoto konkrétního projektového návrhu souhlasí.
 3. Do 9. 9. 2019 zaslali (na tomas.palaty@natur.cuni.cz, klara.sobotikova@natur.cuni.cz) předběžnou verzi kompletního návrhu projektu k zaslání na rektorát.
 4. V projektovém návrhu,
  který je podáván elektronicky prostřednictvím Funding & Tenders portal, uvedli:
  Your organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434.
  Main Host Institution Contact: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz.
  First name: Tomas; Last name: Palaty; E-Mail: tomas.palaty@natur.cuni.cz; Position in org.: H2020 officer;
  Department: Project Management Department; Street: Albertov 6; Town: Prague 2; Postcode: 128 00;
  Country: Czech Republic; Phone: +420 221951119

  Contact Person: Klara Sobotikova, klara.sobotikova@natur.cuni.cz

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě: Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.
Pokud budete mít během přípravy projektu jakékoli dotazy, prosím, neváhejte se na nás obrátit.

Vlastní projektový návrh podávají výzkumníci sami prostřednictvím Funding & tenders portal.


Aktuální informace a pokyny k výzvě ERC StG na stránkách Přírodovědecké fakulty.
ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitelé (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Jinak nejsou projekty nijak tematicky omezeny.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 18. 7. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 


 

Publikováno: Čtvrtek 18.07.2019 22:00

Akce dokumentů