E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEGEA Annual Congress: Forgotten Homeland: Realizing the Roots

EGEA Annual Congress 2019: Forgotten Homeland: Realizing the Roots proběhl pod záštitou České geografické společnosti a byl organizován sítí studentů geografie (EGEA). Na realizaci se podíli studenti čtyř univerzit ( MU, UK, UPOL, OSU) pod Víta Volného z PřF UK a Petra Boucníka z PřF UMu.

Annual Congress byl největší geografickou konferencí v Evropě pořádanou studenty pro studenty, povedlo se přivítat více než 200 zájemců ze všech koutů starého kontinentu. Cílem bylo všechny účastníky seznámit s tématem migrace na příkladu českého pohraničí, a to z různých perspektiv, které geografie nabízí. S výsledky tematicky zaměřených workshopů a terenních šetření, na kterých spolupracovali i někteří akademičtí pracovníci z geografických pracovišť (PřF UK, PřF MU, PřF ZU), je
možné se seznámit ve vydané publikaci

Mimo workshopy a další odborný program (přednášky, diskuze, terénní exkurze), probíhal i bohatý doprovodný program. Z celé akce je sestříhané krátké video, které doporučujeme shlédnout. 

Celý organizační tým se v rámci tohoto projektu naučil mnoho nového a zdokonalil své soft skills. Nezbývá než tímto vyzvat další studenty k bohaté spolkové činnosti, protože být aktivním studentem i mimo posluchárny má smysl.

EGEA AC 2019 organizační tým

 

 

Publikováno: Pondělí 29.03.2021 12:05

Akce dokumentů