E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDruhé vydání projektu 4EU+ UNREAD bylo úspěšně dokončeno

Ve dnech 23. a 24. března 2023 hostila naše fakulta závěrečnou konferenci 4EU+ "Urban Regulations and Political Memory". Tento interdisciplinární kurz je jedním ze vzdělávacích projektů aliance 4EU+ a je veden týmem geografů, historiků a právníků z Univerzity Karlovy, Varšavské univerzity a Milánské univerzity. Program konference připravili i člen výzkumného týmu Urban and Regional Laboratory doc. Martin Ouředníček z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje spolu se studenty magisterského studia geografie Jakubem Kraftem a Danielem Bečvářem a vedoucí Mapové sbírky PhDr. Eva Novotná, Ph.D.

 

První ročník byl zahájen v říjnu 2021 a dokončen v březnu 2022, druhý ročník začal v říjnu 2022 a byl dokončen v březnu 2023. Tématy tohoto kurzu jsou hnací síly městských změn, rozvoj chytrých měst a interdisciplinární metodologie urbánních studií aplikované na případech v Česku, Polsku a Itálii.

Závěrečnou konferenci pořádala Přírodovědecká fakulta UK, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Celý dvoudenní program připravili dva členové výzkumného týmu Urban and Regional Laboratory - doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. a Adel Petrović M.Sc. et M.A. spolu se studenty magisterského studia geografie Jakubem Kraftem a Danielem Bečvářem a vedoucí Mapové sbírky PhDr. Eva Novotná, Ph.D.

 

 

Studenti během dvou panelů prvního dne konference kurzu představili výstupy svých výzkumných projektů mimo jiné na témata jako suburbanizace, chytré vesnice, sociální bydlení, územní plánování, městská zeleň... 

 

Druhý den vedla hlavní koordinátorka projektu dr. Karolina Wojciechowska panelovou diskusi a požádala účastníky o zpětnou vazbu. Pozitivní aspekty poukazovaly na to, že kurz je interdisciplinární, interaktivní a mezinárodní, poskytuje praktické znalosti a připravuje studenty nejen na akademickou, ale i profesní kariéru. Studenti se zmínili, že osobní setkání, a to nejen na na konci, ale i na začátku kurzu, by přispělo k tomu, že by se výzkum a jejich zapojení do něj staly důležitějšími, jednoduššími a plynulejšími. Během dvou dnů na účastníky čekala prohlídka centra Prahy s průvodcem, návštěva Mapové sbírky  a účast na workshopech zaměřených na integraci s kolegy z jiných univerzit a rozvoj mezinárodních kontaktů.

 

Publikováno: Pondělí 27.03.2023 10:55

Akce dokumentů