E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDen fascinace rostlinami zdárně proběhl v Botanické zahradě

Letošní ročník mezinárodní akce Den fascinace rostlinami proběhl i na Přírodovědecké fakultě UK, konkrétně v Botanické zahradě a na pracovištích katedry experimentální biologie rostlin. I díky příjemnému počasí potěšila akce okolo 450 návštěvníků. Za spolupráci děkujeme všem zúčastněným!

 

Foto: Petr Jan Juračka

 

Hlavním centrem akce byly volně přístupné expozice umístěné přímo v Botanické zahradě, zde si mohli zájemci prohlédnout celkem devět expozic týkajících se fascinujícího světa rostlin. Z Přírodovědecké fakulty se zde prezentovaly katedra botaniky (expozice Rekordy a zajímavosti ze světa rostlin nebo Kvartérní paleoekologie), katedra experimentální biologie rostlin (Tajemný svět rostlinných barev nebo Buněčná stěna a její význam pro lidstvo), dendrochronologická skupina z katedry fyzické geografie a geoekologie a paleobotanická skupina z Ústavu geologie a paleontologie. Jak lze vidět, na akci byly představeny opravdu rozličná a zajímavá témata.

 

Foto: Petr Jan Juračka

 

Pro školní skupiny i další návštěvníky byly také připraveny tři prohlídky – skleník Botanické zahrady, pokusný skleník Katedry experimentální biologie rostlin a prohlídka s výkladem u konfokálního mikroskopu (pod názvem Cytoskelet – pozorování buněčné kostry v pohybu). Vedle toho bylo pro registrované školní skupiny i veřejnost připravený program Rostlina versus vetřelec ve virtuální realitě. 

 

Foto: Petr Jan Juračka

 

 


Akci finančně podpořila Česká společnost experimentální biologie rostlin a Rada vědeckých společností České republiky ( http://rvs.avcr.cz/).

 

 


 

Publikováno: Středa 29.05.2019 16:45

Akce dokumentů