E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDen fascinace rostlinami 2022

Vypravte se s námi do fascinujícího světa rostlin. Objevte jejich druhovou rozmanitost, fyziologii, stavbu buněk nebo význam pro člověka. Vědci vám ukáží, co, jak a také proč na rostlinách zkoumají. Těšíme se na vás v pátek 13. května od 9:30 do 16:30 v Botanické zahradě PřF UK. Vhodné pro školní skupiny, hlavně středoškolské, i pro individuální zájemce. Vstup je zdarma.
Čas 13.05.2022
od 09:30 do 16:30
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

KDY:  pátek 13. května 2022 od 9:30 do 16: 30
KDE: Botanická zahrada PřF UK, Na Slupi 16, Praha 2
Vstup je zdarma. 

Připravili jsme pro Vás řadu interaktivních stánků v areálu botanické zahrady např. mikroskopování pylových zrn, masožravé rostliny, rostlinné fosílie a mnoho dalších. 

Akci pořádá ji Přírodovědecká fakulta UK společně s Ústavem experimentální botaniky AV ČR a Českou společností experimentální biologie rostlin.

Program na stancích: 

Mikroskopování nejen pylových zrn

  • ukázka pylových zrn z různých rostlin
  • klíčení pylové láčky
  • příprava mikroskopických preparátů
  • (kořen hrachu+otisk listové pokožky)
  • soutěž v pipetování o drobné ceny

Buněčná stěna a její význam pro lidstvo
Ukázka vláken rostlinného původu a mikroskopické pozorování pletiv, která jsou základem přadných vláken, ukázka struktury buněčné stěny a princip syntézy celulózy, ukázka pohybu CESA na plazmatické membráně (video)

Botanická zahrada pod mikroskopem
Prohlédněte si svoje oblíbené rostliny tak, jak jste je ještě neviděli. přijďte se na ně podívat pod mikroskopem přímo v botanické zahradě.

Pokusný skleník Katedry experimentální biologie rostlin
Komentovaná prohlídka skleníku - masožravé rostliny a další druhy se zajímavými adaptacemi

Tajemný svět rostlinných barev + Rostliny ve skle

Paleobotanika
Seznamte se s rostlinnými fosíliemi v časových a systematických souvislostech (zuhelnatělé zbytky), pozorujte vzorky pod binokulární lupou a mikroskopem (zkamenělá dřeva, fosilní kutikuly).

Řasy - mikroskopické rostliny všude kolem nás
mikroskopování řas z různých vzorků přímo z okolí - plankton Vltavy, tůňky v zahradě, nárosty na kůře stromů

Pozor, toto nejsou rostliny!
Představení organismů, které jsou často mylně považovány za rostliny, ale o rostliny se nejedná, např. lišejníky nebo mořské chaluhy

Rekordy a zajímovosti ze světa rostlin
Víte jak vypadá největší semínko, nejmenší rostlina? Tušíte jaký hluk umí rostliny vydávat? Zveme vás do světa největších, nejmenších a nejzajímavějších zástupců rostlinné říše!

Pyl a opylovači
Pyl je pro rostlinu klíčem k pohlavnímu rozmnožování. Za pomoci větru a opylovačů se genetická informace přisedlých organismů dostává do pohybu. Pylová zrnka, co nedoputují na shledání se správnou bliznou končí v půdě, rašelině a na dně jezer. Uchovávávají tam informaci o pradávné přírodě pro všechny zvídavé detektivy ze Dne fascinace rostlinami.


 


 

Publikováno: Úterý 10.05.2022 11:25

Akce dokumentů