E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČtrnáct profesorských dekretů pro Univerzitu Karlovu, jeden z nich pro katedru zoologie

Velká aula Karolina se ve čtvrtek 20.6. stala svědkem slavnostního jmenování vysokoškolských profesorů. Nejvyšší vědecko-pedagogické ocenění převzalo celkem 63 profesorů a profesorek, 14 z nich navrhla Vědecká rada Univerzity Karlovy. Nově jmenovaným profesorem za naši fakultu se stal prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. z katedry zoologie. Gratulujeme!

 

Nově jmenovaní profesoři Univerzity Karlovy, prof. Daniel Frynta z katedry zoologie zcela vpravo. Foto:  René Volfík

 

Slavnostnímu předání předcházelo tradiční komornější přijetí nových profesorek a profesorů navržených za Univerzitu Karlovu jejím rektorem Tomášem Zimou. Během tohoto neformálního setkání zakončeného přípitkem rektor neopomněl poděkovat nejbližším lidem a spolupracovníkům jmenovaných. Zároveň jim popřál řadu dalších úspěchů, které budou významné stejně jako získání profesorských titulů.

„Úloha nositele profesorského titulu nespočívá pouze v tom, že je vynikajícím, mezinárodně respektovaným odborníkem a originálním myslitelem, který se nebojí nových trendů, impulsů i podnětů. Vaše role jakožto profesorů a profesorek je mnohem komplexnější než ´pouhé´ garantování akreditací a reprezentování oborů a oborových specializací. Vy budete určovat, kam se budou obory dále vyvíjet a jaká bude naše univerzita i společnost. Profesura není pouhá pocta ad personam,“ zaznělo mimo jiné v projevu rektora Zimy.

 

Prof. Daniel Frynta při přebírání jmenovacího dekretu z rukou ministra školství Roberta Plagy.  Foto: René Volfík

 


Jmenované profesorky a profesoři za Univerzitu Karlovu:

 

doc. RNDr. Daniel FRYNTA, Ph.D. pro obor: Zoologie; působí: Přírodovědecká fakulta UK - katedra zoologie, Národní ústav duševního zdraví;

doc. Tomáš GLANC, Dr. pro obor: Slavistika; působí: Universität Zürich, Slavisches Seminar;

doc. MUDr. Denisa KACEROVSKÁ, Ph.D. pro obor: Patologie; působí: Lékařská fakulta UK v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň, Šiklův patologicko-anatomický ústav, Bioptická laboratoř, s.r.o.;

doc. PharmDr. Kamil MUSÍLEK, Ph.D. pro obor: Farmaceutická chemie; působí: UK Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta UK - katedra chemie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Centrum biomedicínského výzkumu, Univerzita obrany v Brně, Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra toxikologie a vojenské farmacie;

doc. MUDr. Jan PIŤHA, CSc. pro obor: Vnitřní nemoci; působí: 2. lékařská fakulta UK, Fakultní nemocnice v Motole - Interní klinika, Institut klinické a experimentální medicíny;

doc. RNDr. Tomáš SKOPAL, Ph.D. pro obor: Informatika – softwarové systémy; působí: Matematicko-fyzikální fakulta UK - katedra softwarového inženýrství;

doc. MUDr. Andrej SUKOP, Ph.D. pro obor: Chirurgické obory; působí: 3. lékařská fakulta UK, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Klinika plastické chirurgie;

doc. MUDr. Milan ŠTENGL, Ph.D. pro obor: Lékařská fyziologie a patologická fyziologie; působí: Lékařská fakulta UK v Plzni, Ústav fyziologie, Biomedicínské centrum;

doc. MUDr. Petra TESAŘOVÁ, CSc. pro obor: Onkologie; působí: 1. lékařská fakulta UK, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - Onkologická klinika;

doc. MUDr. Mgr. Zbyněk TONAR, Ph.D. pro obor: Anatomie, histologie, embryologie; působí: Lékařská fakulta UK v Plzni, Ústav histologie a embryologie, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Laboratoř mikroskopie a stereologie;

doc. MUDr. Petr TOUŠEK, Ph.D. pro obor: Vnitřní nemoci; působí: 3. lékařská fakulta UK, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, III. interní - kardiologická klinika;

doc. RNDr. Ing. Petr TŮMA, Ph.D. pro obor: Analytická chemie; působí: 3. lékařská fakulta UK, Ústav hygieny;

doc. MUDr. Jan ZUNA, Ph.D. pro obor: Lékařská biologie; působí: 2. lékařská fakulta UK, Fakultní nemocnice v Motole, Klinika dětské hematologie a onkologie, Laboratoř molekulární genetiky;

doc. MUDr. Pavel ŽÁČEK, Ph.D. pro obor: Kardiochirurgie; působí: Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Katedra chirurgie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Kardiochirurgická klinika.


zdroj: iForum


 

Publikováno: Pátek 21.06.2019 11:25

Akce dokumentů