E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČlánek týmu prof. Martina Kotory v časopise Angewandte Chemie

Časopis Angewandte Chemie International Edition publikující původní práce z různých odvětví chemie (IF: 12.257) v letošním listopadovém čísle uveřejnil práci M. Kotory a spol. z katedry organické chemie, která se zabývá syntézou helikálních sloučenin s fluorescenčními vlastnostmi.

 

Tým prof. Martina Kotory z katedry organickééé chemie PřF UK. 

 

Konkrétně se tato práce zabývala vypracováním obecného postupu pro syntézu substituovaných [5]-helikálních dispiroindeno[2,1-c]fluorenů. Syntéza byla založena na katalytické intramolekulární cyklotrimerizaci triynů pomocí komplexních sloučenin rhodia. Tato metoda byla dále rozšířena i na přípravu [7]-helikálních dispiroindeno[2,1-c]fluorenů. Tímto způsobem byla připravena řada různě substituovaných produktů, u kterých byly studovány fotofyzikální (fluorescence) a elektrochemické vlastnosti. V závislosti na struktuře produktů a jejich substituci se nachází emisní fluorescenční maxima v oblasti 351-428 nm s kvantovými výtěžky až 88% což jsou jedny z nejvyšších hodnot, co zatím byly změřeny pro čistě uhlíkaté helikální sloučeniny.   

 

 

Získané výsledky poskytly cenné informace o možnostech přípravy tohoto typu helikálních sloučenin a zároveň o jejich fyzikálních vlastnostech. Získané výsledky představují základní poznatky, které umožní další využití této metodiky pro syntézu nových typů helikálních sloučenin s rozšířeným p-konjugovaným systémem a jejich využití v materiálové chemii.


Kaiser, R. P.; Nečas, D.; Cadart, T.; Gyepes, R.; Císařová, I.; Mosinger, J.; Pospíšil, L.; Kotora, M. Angew.  Straightforward Synthesis and Properties of Highly Fluorescent [5]- and [7]-Helical Dispiroindeno[2,1-c]fluorenes. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 17169-17174.  DOI:       https://doi.org/10.1002/anie.201908348


 

Publikováno: Úterý 19.11.2019 17:10

Akce dokumentů