E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBotanická zahrada hospodaří s dešťovou vodou

Že lze hospodařit s vodou ještě efektivněji a úsporněji dokazuje i naše Botanická zahrada. Ta od letošního roku využívá nový systém zachytávání dešťové vody. Investorem projektu s názvem "Hospodaření se srážkovými vodami v Botanické zahradě PřF UK", spolufinancovaným Operačním programem Životní prostředí, je Přírodovědecká fakulta UK.

 

Podstatou projektu, s názvem „Hospodaření se srážkovými vodami v Botanické zahradě PřF UK“, reg. č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0010366, který byl dokončen v červnu t.r., bylo maximální využití dešťových vod v areálu Botanické zahrady PřF UK Na Slupi.

 

Za tímto účelem byly vybudovány dvě vzájemně propojené podzemní akumulační nádrže na dešťovou vodu, která je zachytávána ze stávajících střech budov v ulici Viničná 5 a 7, Benátská 2 a živičných povrchů areálu Botanické zahrady. Objem nádrží činí celkem 143 m3. První nádrž se nachází v blízkosti budovy Viničná 7 a druhá před vstupem do skleníku.

 

 

Součástí projektu byla i realizace samostatného areálového rozvodu vody, vedeného z akumulačních nádrží a také oddělení dešťové kanalizace od splaškové. 

Takto získaná voda bude využívána k zálivce porostů a doplňování vodních prvků v areálu Botanické zahrady. 

Celkové způsobilé náklady na realizaci činily 18.950.000,- korun.

 

 

Publikováno: Pátek 22.07.2022 13:45

Akce dokumentů