E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudenti Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze se zapojují do tvorby české Wikipedie

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze se v zimním semestru 2011/2012 zúčastnila pilotního projektu tzv. ambasadorského programu, jehož cílem je zapojit studenty českých univerzit do psaní článků pro Wikipedii. Ta v současné době obsahuje přes 225 000 hesel, přičemž všechny vznikly společným úsilím tisíců neplacených dobrovolníků, kteří se na její tvorbě během deseti let podíleli.

 

Česká Wikipedie slaví 10 let od svého vzniku

Česká Wikipedie byla založena v roce 2002 jako česká varianta tehdy rok staré anglické Wikipedie. Letos tedy slaví tato počtem hesel historicky největší česky psaná encyklopedie 10 let od svého vzniku. V současné době obsahuje přes 225 000 hesel, přičemž všechny vznikly společným úsilím tisíců neplacených dobrovolníků, kteří se na její tvorbě během deseti let podíleli. Jak Wikipedie postupně prorůstá do společnosti a mezi široké zástupy čtenářů, začíná být potřebné navazovat kontakty s různými českými institucemi, jež mají podobné cíle, a to především informovat a vzdělávat. K takovým institucím v Česku patří zejména muzea, galerie, knihovny a samozřejmě i vysoké školy.  

Ambasadorský program

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze se v zimním semestru 2011/2012 zúčastnila pilotního projektu tzv. ambasadorského programu, jehož cílem je zapojit studenty českých univerzit do psaní článků pro Wikipedii. Český ambasadorský program se inspiroval podobnými projekty ze zahraničí - v USA s Wikipedií spolupracují desítky vysokých škol včetně University of California v Berkeley nebo New York University, ambiciózní projekty běží i na školách v Kanadě, Německu, Indii a Egyptě.  

Studenti Přírodovědecké fakulty UK se zapojili do psaní článků pro Wikipedii

Do psaní článků pro českou Wikipedii se na Přírodovědecké fakultě UK zapojili  studenti předmětu Ochrana přírody a krajiny (Mgr. Jiří Reif Ph.D.) a posluchače kurzu Pokroky v imunologii I (doc. RNDr. Jan Černý Ph.D.). Posluchači kurzu Pokroky v imunologii zpracovali a zpracovávají specializované příspěvky na vybraná  imunologická témata. Wikipedie byla tak již obohacena například o články o xenotransplantacích (http://cs.wikipedia.org/wiki/Xenotransplantace), regulačním T-lymfocytu(http://cs.wikipedia.org/wiki/Regula%C4%8Dn%C3%AD_T-lymfocyt) o onemocnění SCID (http://cs.wikipedia.org/wiki/SCID), nebo o folikulární dendritické buňce (http://cs.wikipedia.org/wiki/Folikul%C3%A1rn%C3%AD_dendritick%C3%A1_bu%C5%88ka). Napsání takového článku je často pro běžného wikipedistu obtížné, o to více si práce studentů česká wiki-komunita váží.

Studenti oboru „Ochrana životního prostředí“, konkrétně předmětu „Ochrana přírody a krajiny“, pod vedením Jiřího Reifa z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK,  v rámci praktických cvičení vytvářeli články o vybraném chráněném území. Ve srovnání s imunology byli však postaveni před komplexnější úkol. Nestačilo pouze článek napsat - museli lokalitu také osobně navštívit, fotograficky ji zdokumentovat, získat o ní dostupnou literaturu a zjištěné informace následně prezentovat před svými spolužáky a vyučujícími. Připomínky poté zapracovali do svých článků. Účastníci semináře si tím vyzkoušeli psaní textu s používáním řádkových citací, připomínkové řízení k článku i prezentaci svého díla. Takto získané zkušenosti se budou studentům jistě brzy hodit pro psaní a obhajobu bakalářské práce.  Praktická cvičení z předmětu „Ochrana přírody a krajiny“ se, dle výsledků ankety (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/WikiProjekt_Chranena_uzemi_dotaznik_2011_spoluprace_s_PrF_UK.pdf), těšila mezi studenty veliké oblibě. Mezi kladně hodnocené přednosti předmětu patřila dále možnost prezentace článku před kolegy, důraz na komplexnost a samostatnost úkolu i skutečnost,  že odevzdaná práce neskončila pouze v kantorově pracovně, nýbrž zůstala k dispozici všem uživatelům Wikipedie. Pozitivně bylo hodnoceno i samotné psaní do Wikipedie a seznámení se s jejím fungováním, mechanismy a prostředím. Nabité zkušenosti studenti nepochybně využijí v další etapě svého života.  

Vrcholí přípravy na letní semestr

V současné době se dokončuje příprava projektů na letní semestr, jichž se mimo Univerzitu Karlovu v Praze zúčastní i Univerzita Palackého v Olomouci a Masarykova univerzita v Brně. V projektu budou vítaní všichni učitelé, kteří nechtějí, aby seminární práce jejich studentů skončily v šuplíku, a zajímají se o netradiční způsoby výuky.

Wikipedie se stala místem, kde se studenti mohou naučit mnohem více, než jen jak napsat text seminární práce. Důraz na autorské právo, řádné citování prací, komplexnost hesel a nezaujatý úhel pohledu jsou pro Wikipedii cílem, k němuž vybízí i své editory. Vypracovaná hesla kontroluje velký počet čtenářů, což klade na studenty vysoké nároky na kvalitu odevzdané práce a zároveň funguje jako významná motivace.

 

Chcete se i vy zapojit do tvorby největší encyklopedie současnosti a rozvíjet různé stránky studentské tvořivosti a znalostí? Neváhejte a připojte se k nám!

 

Odkazy: 

http://ambasadorstvi.wikimedia.cz - hlavní stránka Českého ambasadorského programu

http://www.facebook.com/studenti.pisi.wikipedii - facebooková stránka českého ambasadorství

 

 

Autoři: Vojtěch Dostál, Petr Brož

 

Wikipedie

 

 

 

 

Publikováno: Čtvrtek 15.03.2012 00:00

Akce dokumentů