E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRezoluce proti současné podobě věcných návrhů zákonů o vysokém školství

Ve čtvrtek 19. ledna 2012 proběhlo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze informační shromáždění zástupců akademické obce UK k věcným záměrům zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům, které svolali J. M. rektor Václav Hampl a předseda akademického senátu Univerzity Karlovy Jan Hála. Jak už samotný název akce napovídá, jejím účelem bylo především informovat akademickou obec (tedy i nás studenty) o obsahu a možných důsledcích návrhů věcných záměrů zákonů, které se nás bezprostředně týkají!

Můžeme konstatovat, že ministerstvo školství navrhuje ke schválení věcné záměry nových zákonů o vysokých školách a finanční pomoci studentům, které jsou však poznamenané chvílemi špatnou a chvílemi vůbec žádnou komunikací se zástupci vysokých škol. Výsledek tomu odpovídá: To dobré, co návrhy zákonů zákony mohly přinést, je kvůli postupu ministerstva a vládní koalice znehodnoceno a překryto problémy, mezi nimiž je zavádění školného překážkou spíše menší. V principu jde především o riziko ohrožení nezávislosti veřejných vysokých škol zavedením většího vlivu politiků a soukromých lobby na jejich další rozvoj a směřování.

Proto se zcela ztotožňujeme s rezolucí členů akademické obce UK, tak jak byla přijata na půdě Právnické fakulty ve čtvrtek 19. ledna 2012:

„My, členové akademické obce Univerzity Karlovy, konstatujeme, že návrhy věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům byly připravovány v neadekvátním spěchu a nesplňují ani základní požadavky kladené na dokumenty tohoto druhu. Oběma materiálům chybí přesvědčivá východiska, jakož i pádné argumenty pro nezbytnost kompletního nahrazení stávající úpravy. Navržené záměry by v kombinaci s úrovní politické kultury v naší zemi vedly k likvidaci samosprávného charakteru veřejných vysokých škol, k omezení jejich nezávislosti a k podřízení politickým a komerčním zájmům. To by v důsledku vedlo k omezení svobody vědeckého bádání, svobody projevu, práva vyhledávat a šířit informace a práva na vzdělání zaručených Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky.

My, členové akademické obce Univerzity Karlovy, důrazně varujeme vládu České republiky před přijetím těchto nekvalitních a nebezpečných návrhů. Českému vysokému školství jinak hrozí nenávratné poškození. Pokud vláda nevyslyší tento apel, uskutečníme nejpozději v týdnu od 27. února další informativní a protestní akce. Vyzýváme také akademické obce všech vysokých škol v České republice, aby v takovém případě učinily vše pro zastavení této nebezpečné hry s budoucností české společnosti.

Bránit všemi silami akademické svobody je totiž morální povinností každého člena akademické obce.“

Podrobnější informace jsou na Studentském webu. Viz též stručný kritický průvodce "reformou" a texty návrhů diskutovaných norem: věcný záměr zákona o vysokých školách a věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům.

Publikováno: Úterý 28.02.2012 13:00

Akce dokumentů