E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze získala finanční podporu od Evropského sociálního fondu v ČR

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze získala, v rámci projektu Podpora vytváření, rozvoje a mobility kvalitních výzkumně-vývojových týmů na Univerzitě Karlově reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0022 s prioritní osou tématu rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky, finanční podporu od Evropského sociálního fondu v ČR.

 

 

Projekt Podpora vytváření, rozvoje a mobility kvalitních výzkumně-vývojových týmů na Univerzitě Karlově je zaměřen na vytvoření nových pracovních míst na čtyřech fakultách Univerzity Karlovy v Praze ( LFP, LFHK, FaF, PřF). Tato nově vytvořená místa, určená pro absolventy doktorandských studií (postdoktorandi, postdoci, PD), budou obsazena na základě výběrových řízení mladými doktorandy, kteří získali titul PhD na renomovaných V&V institucích v ČR i v zahraničí. Stávající vědecké týmy tak budou posíleny nejen o nové pohledy, moderní přístupy a metody, ale i o kontakty na partnerské instituce. Součástí tříletého projektu jsou stáže PD v délce 3 – 6 měsíců na významných institucích v ČR i v zahraničí nebo v některém výrobním podniku. Tyto stáže mají umožnit realizaci transferu poznatků a technologií. Významnou součástí všech aktivit PD je výuka. Získané poznatky bude předávat 31 perspektivních mladých vědců dál, a to téměř dvěma tisícům osob z cílové skupiny, již tvoří zejména pre a post graduální studenti, ostatní PD, kolegové v týmu, ale i další vědci v rámci povinné výuky, seminářů, workshopů a letních škol.
 

 

 

 

Publikováno: Úterý 10.01.2012 00:00

Akce dokumentů