E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNové digitální mapy a orientační plány Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK

Kolektiv autorů Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK vytvořil digitální mapu a orientační plán Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Na území zahrady bylo v letech 2008-2012 zaměřeno cca 5000 prvků polohopisu a výškopisu představujících zejména hranice záhonů, skleníků, parkových cest, jezírek, budov, průběh terénu, druh, typ a rozmístění zeleně.

Výsledný kartografický produkt, který je prvním uceleným digitálním kartografickým dílem dokumentujícím stávající stav botanické zahrady PřF UK  v celé její historii, bude  v tištěné formě použit na orientační tabule určené návštěvníkům a do připravovaných propagačních materiálů, v elektronické formě pak pro evidenční a plánovací potřeby pracovníků botanické zahrady PřF UK.

.
Ortofoto + digitální model terénu

.
Technická mapa

.
Plán zahrady

Další soubor: Plán botanické zahrady
Publikováno: Pátek 20.04.2012 00:00

Akce dokumentů