E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMedia s námi o nás: Zeptejte se vědců, 9.5.2012, Lidové noviny

Mnoho z nás si nedovede představit ráno bez kávy, kofein je však zřejmě nejrozšířenější stimulant na světě a při užívání ve větším množství se stává drogou, můžeme si tedy i na něj vypěstovat psychickou nebo fyzickou závislost. Každý považuje za drogu něco jiného. Pro někoho to může být třeba sport nebo rybaření, ve většině případů si nicméně v souvislosti se slovem závislost představíme užívání narkotik, alkoholu nebo kouření cigaret. Jak ale vzniká tolerance k drogám? Odpoví nám RNDr. Petr Šmejkal z Katedry didaktiky a učitelství chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

Otázka čtenáře: Zajímalo by mě, jak se v mozku tvoří tolerance vůči kofeinu a jiným drogám. Po jak časté konzumaci se může dostavit a může zase zmizet?

Odpovídá RNDr.Petr Šmejkal z Katedry didaktiky a učitelství chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze:


Tolerance vůči cizorodým látkám (xenobiotikům - je jedno, jsou-li to drogy, léky, či jedy) ani tak nevzniká v mozku jako spíše díky zefektivnění metabolismu (zpracování a vylučování) dané látky v organismu i dalším mechanismům -změně množství receptorů apod.
Zjednodušeně lze říci, že dané xenobiotikum se odbourává rychleji a dříve po vstupu do organismu. Proto je koncentrace cizorodé látky v těle nižší než v případě organismu, který toleranci k dané látce nemá. Organismus tak účinky cizorodé látky tolik „necítí“ a neprojevují se u něj příznaky otravy.
Mechanismy působení jsou ale různé a z toho se odvíjí i doba vzniku tolerance a stejně tak jejího zániku, záleží na konkrétních metabolických procesech a jejich mechanismech. Například u uvedeného kofeinu, který je metabolizován v játrech, mj. s pomocí látky nazývané cytochrom P450, se v případě vyšších dávek v játrech tvoří více cytochromu P450, který jej odbourává, čímž vzniká tolerance. Dalším mechanismem adaptace například u nikotinu je změna množství příslušných receptorův mozku s následkem poklesu citlivosti k dané látce.

Dobu vzniku tolerance k určité látce je obtížné určit. Závisí na mnoha parametrech, mezi něž patří pohlaví, hmotnost a věk člověka, míra tolerance, které je třeba dosáhnout, na jeho onemocnění a alergiích, na případné citlivosti k určitým látkám, dále závisí na látce, která je metabolizována, na její struktuře, způsobu a době odbourávání, místu a metabolické cestě a dalších faktorech. Dle toho může vznik tolerance trvat několik dnů až měsíců.

Podobné je to i se ztrátou tolerance, pokud látku přestaneme užívat - závisí na řadě faktorů. Může trvat několik dní či let, popřípadě i do konce života. K některým látkám toleranci vytvořit nelze.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 10.05.2012 00:00

Akce dokumentů