E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMedia s námi a o nás: Zeptejte se vědců, 4.4.2012, Lidové noviny

Před 13 000 lety přiletěl na Zemi z Marsu meteorit s mikroskopickými organismy. Vědcům se podařilo vyvrátit pochyby, že tyto stopy života mají jiný než organický původ. Existoval nebo existuje tedy na Marsu nebo kdekoliv jinde ve vesmíru život? Mohly se zárodky života dostat na naši planetu z Marsu? Na další otázku čtenáře Lidových novin odpovídali prof. Jan Jehlička a Kateřina Osterrothová z Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Přírodovědecké fakulty UK.


Otázka čtenáře:

Mohly se zárodky života dostat na naši planetu z Marsu?

Odpovídají profesor Jan Jehlička a Kateřina Osterrothová z Přírodovědecké fakulty UK:

Existují, zjednodušeně řečeno, dvě teorie. Buď život na Zemi vznikl víceméně spontánně z chemických sloučenin, nebo přišel odjinud, například z Marsu, ve formě mikroorganismů.
Mladý Mars byl podle některých vědců možná nejvhodnější planetou pro vznik života v naší sluneční soustavě. Pokud tam opravdu existoval, mohly se mikroorganismy dostat na cestu vesmírem během bombardování rudé planety asteroidy. Dopady vyrvaly část marsovské horniny a ta se velkou rychlostí vzdalovala od Marsu. Výzkumy naznačují, že by primitivní organismy dokázaly přežít i počáteční šok během nárazu asteroidu, případně i dlouhou cestu vesmírem.
Ovšem většina meteoritů nalezených na Zemi má původ v pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem, další meteority jsou z rodin asteroidů, jejichž dráhy nějakým způsobem křižují dráhu Země. Nalézáme také malé množství meteoritů z Měsíce. Marsovské meteority patří mezi nejvzácnější - zastupují jen půl procenta všech nálezů. I když ze zpětně vypočtených drah usuzujeme, že marsovský meteorit dopadne na Zemi alespoň jednou ročně. Většina z nich však zmizí v oceánu, v neobydleném či nedostupném terénu nebo se ještě před dopadem vypaří.

Zda existoval nebo existuje na Marsu nebo kdekoliv jinde ve vesmíru život, mají zjistit zejména plánované mise zaměřené na problematiku tzv. exobiologie. Tato disciplína si všímá nejen nejstarších organismů, jejichž pozůstatky známe z nejstarších hornin na Zemi, ale sleduje také životní procesy jednoduchých organismů, které dnes žijí v extrémních podmínkách na naší planetě. V rámci tohoto nového oboru se například testují také hypotézy a technická zařízení, které by mohly v budoucnu umožnit rozpoznat jakýkoli pozůstatek po dávno odumřelých či žijících organismech a jejich činnosti mimo Zemi. Anebo alespoň prostředí pro vznik života a jeho rozvoj vhodná.

Nález života či jeho pozůstatků na Marsu významně změní pohled na otázku distribuce života ve vesmíru. Pokud totiž mechanismus vzniku života nefungoval jen jednou, ale dvakrát, pak může jít o jev opakující se kdekoliv ve vesmíru…

 

 

Publikováno: Středa 04.04.2012 00:00

Akce dokumentů

Kategorie: