E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMedia s námi a o nás: Zeptejte se vědců, 27.3.2012, Lidové noviny

Jeho Výsost hlemýžď? Zní to podivně, ale i ve zvířecí říši existují šlechtici, tedy jedinci s modrou krví, tak jak se to traduje o příslušnících šlechtických a panovnických lidských rodů. Na rozdíl od lidí však téměř všichni měkkýši, včetně hlemýždě, modrou krev opravdu mají. Proč tomu tak je nám vysvětlí v odpovědi na dotaz dalšího čtenáře Lidových novin Jan Mourek z Katedry učitelství a didaktiky biologie Přírodovědecké fakulty UK.

 

Dotaz čtenáře:

Hlemýžď má prý modrou krev. Je to pravda?

Odpovídá Jan Mourek z Katedry učitelství a didaktiky biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze:


Ano, je to pravda. Hlemýžď má, stejně jako většina ostatních plžů, modře nebo modrofialově zbarvenou „krev“. Správně se jí říká krvomíza (hemolymfa), protože plži a další měkkýši mají otevřenou cévní soustavu, a krev tedy není oddělena od mízy.
Modré zbarvení je způsobeno krevním barvivem hemocyaninem, který má v sobě vázaný atom mědi. Hemocyanin na sebe váže rozpuštěný kyslík, v oxidovaném (okysličeném) stavu je modrý, v redukovaném (neokysličeném) stavu je bezbarvý. Někteří vodní plži (například okružáci), stejně jako my lidé, mají krevní barvivo hemoglobin s navázaným atomem železa, a jejich krvomíza je tedy červená.

Nezkrácený článek Jana Mourka:

Ano, je to pravda. V těle hlemýždě opravdu koluje ona pověstná modrá nebo modrofialová "krev šlechtice". Stejně to platí i pro většinu ostatních plžů, mlžů a hlavonožců, tedy dohromady měkkýšů. V učebnicích přírodopisu pro "krev" měkkýšů většinou najdeme správnější termín hemolymfa (česky krvomíza ). Měkkýši totiž mají tzv. otevřenou cévní soustavu, ve které není krev oddělena od mízy (lymfy). Hemolymfa se z cév volně rozlévá do prostoru mezi orgány, zásobuje tkáně kyslíkem a potom se opět sbírá do cév a putuje k srdci. Naproti tomu v uzavřené cévní soustavě obratlovců (tedy i člověka) nebo kroužkovců krev cévy vůbec neopouští.

Ale zpátky k "modré krvi" našeho hlemýždího šlechtice. Modré zbarvení je způsobeno krevním barvivem hemocyaninem, který má v sobě vázaný atom mědi. Toto krevní barvivo na sebe váže kyslík a přenáší jej do tkání. Zajímavé je, že hemocyanin není modrý stále, ale pouze v oxidovaném (okysličeném) stavu s navázanou molekulou kyslíku. Když předá kyslík tkáním, ztratí svou modrou barvu a stává se bezbarvým. Na rozdíl od člověka není u hlemýždě krevní barvivo obsaženo v krvinkách, ale je rozpuštěné volně v hemolymfě. Přenos kyslíku do tkání je tak mnohem méně efektivní. Snad proto nepatří hlemýžď zrovna mezi sprintery.

Ne všichni měkkýši však mají "modrou krev". Například vodní plži okružáci, častí obyvatelé našich akvárií, obsahují krevní barvivo hemoglobin s navázaným atomem železa. Jejich hemolymfa je tedy červená podobně jako naše krev. Zbývá už jen dodat, že u lidských představitelů šlechtického stavu není krev o nic méně červená než u ostatních smrtelníků.

 

Helix pomatia

Zdroj: www.zoology.cz

 

Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze předkládá veřejnosti ilustrované obrazové tabule (plakáty) živočichů. Unikátní obrazové tabule ze sbírek katedry zoologie vznikaly často před mnoha desítkami let. Přesto nebo právě proto jsou svojí precizností výbornými učebními pomůckami a mnohé jsou stále aktuální. Mění se však systém živých organismů. Např. některé jednobuněčné organismy dříve řazené mezi živočichy jsou v současnosti řazeny do jiných skupin. Tradiční základní kategorie, bezobratlí - Invertebrata a obratlovci- Vertebrata, byly použity z důvodů didaktických. Jednotlivé taxony lze vyhledat v přehledu alb nebo pomocí klíčových slov. Názory na systém a fylogenetické vztahy se mohou lišit.

Pro více informací navštivte : http://zoology.cz/foto/displayimage.php?album=31&pos=5

 

 

Publikováno: Středa 28.03.2012 00:00

Akce dokumentů

Kategorie: