E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMedia s námi a o nás: Zeptejte se vědce, 4.1.2012, Lidové noviny

Proč v bytě dříve opadá jehličí z vánočního smrčku než z jedličky? Na zdánlivě lehkou otázku s vánoční tematikou odpovídá Aleš Soukup z Katedry experimentální biologie rostlin Přírodověcecké fakulty UK v Praze.

 

Otázka čtenáře:

Proč v bytě dříve opadá jehličí z vánočního smrčku než z jedličky?

Odpovídá Aleš Soukup z Katedry experimentální biologie rostlin Přírodověcecké fakulty UK v Praze:

Na první pohled snadná otázka, ale překvapivě těžká odpověď. Zdá se, že odlišností v chování vánočních stromečků se nikdo seriózně nezabýval. Pokusíme se tedy spekulovat – samozřejmě s využitím poznatků získaných při studiu opadu jehličí vědci z celého světa.

Jak pro smrček, tak pro jehličku platí, že pokud je poškodíme (a uříznutí je samozřejmě poškození masivní a silně rostlinou pociťované), začnou produkovat etylen. Tento plyn patří mezi tzv. fytohormony, přirozené regulátory vývoje rostliny. Důsledkem působení etylenu je produkce enzymů, které rozloží buněčné stěny v místě tzv. opadové zóny ve spodní části jehlic, zde dojde k oddělení buněk a jehlice odpadnou od větvičky. Podobně působí etylen například při opadu zralých plodů, okvětních lístků u stárnoucích květů nebo při opadu listů opadavých dřevin. Etylen je někdy označován za stresový fytohormon. Po odříznutím stromku od kořenového systému je nadzemní část nedostatečně zásobena vodou, což rostlina vnímá jako stres. Opadání jehlic výrazně sníží povrch rostliny, kterým může ztrácet vodu, a je tak vlastně obranou proti rychlému vyschnutí, které by za jiných podmínek mohlo vést k odumření rostliny. Roli etylenu při opadu jehlic je možné dokázat pomocí látek, které ruší jeho účinek – inhibitorů. Ty totiž oddalují opad jehlic a je možné je využít při posklizňovém ošetření vánočních stromků a prodloužit tak trvanlivost jehlic. Tímto způsobem se ošetřují například řezané květiny (oddálení opadu listů) nebo skladovaná jablka (oddálení dozrání). Zatím jsme neodpověděli na položenou otázku, a s jistotou ani neodpovíme – nevíme totiž o žádném přímém srovnání mezi smrkem a jedlí. Můžeme jen spekulovat, že se oba druhy liší v rychlosti reakce na stresové působení a nebo citlivost k etylenu. Otázka nás tak zaujala, že se o srovnání pokusíme sami a za rok, pokud na něco přijdeme, se s čtenáři Lidových novin podělíme o výsledky svých experimentů.

 

Otázky pro vědce posílejte na adresu zahady@lidovky.cz

Publikováno: Čtvrtek 05.01.2012 10:35

Akce dokumentů

Kategorie: