E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBlahopřejeme!

RNDr. Barbaře Eignerové, Ph.D., a RNDr. Milanu Kožíškovi, Ph.D., byla udělena prestižní Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských vysokých veřejných škol pro rok 2011.

 

RNDr. Barbara Eignerová, Ph.D., je absolventkou doktorského studia na Katedře organické  a jaderné chemie Přírodovědecké fakulty UK, oboru Organická chemie. Ve své disertační práci se zabývala studiem a využitím křížových metatetických reakcí dvou různých alkenů v organické syntéze, a to jak z hlediska základních mechanistických aspektů uvedené reakce, tak z hlediska aplikace pro přípravu cíleně substituovaných látek. Důkazem jejích schopností je publikační činnost ve vysoce impaktovaných časopisech. Během studia prezentovala výsledky své práce na řadě tuzemských i zahraničních konferencích. Je rovněž nositelkou několika ocenění. 

RNDr. Milan Kožíšek, Ph.D., je studentem Katedry biochemie PřF UK. Již ve velmi mladém věku vyrostl ve zralého, samostatného vědeckého pracovníka s vynikajícím odborným profilem. Jeho disertační práce byla klíčová pro objev nových farmakoforů inhibujících HIV proteasu, obsahujících metallakarborany, anorganické sloučeniny obsahující bór. RNDr. Kožíšek je autorem 17 vědeckých prací publikovaných ve velmi dobrých odborných časopisech (včetně Proc. Natl. Sci. USA, J. Virol. Chemistry, Protein Science atd.), které byly zatím 176x citovány.

 

Předávání Cen Josefa Hlávky

Ilustrační fotografie z předávání Cen Josefa Hlávky

 

Publikováno: Úterý 24.01.2012 00:00

Akce dokumentů