E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBlahopřejeme!

V únoru oslavil své významné životní jubileum profesor Jan Buchar, přední arachnolog v České republice.

 

 prof. Buchar

Prof. Jan Buchar oslavil 18. února 2012 své osmdesáté narozeniny                                                                             Foto: Petr jan Juračka

 

Prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. se narodil 18. února 1932 v Bystré nad Jizerou rodičům Janovi a Julii. Vyrůstal obklopen nádhernou přírodou, kterou vnímal doslova na každém kroku. Na gymnázium chodil do 10 km vzdálené Jilemnice. Obvykle pěšky – hodinu a půl lesem. A v zimě na lyžích. S žertem dodává, že má nalyžováno více než ti, kteří jezdí rok co rok lyžovat do Alp. Ale i v rodině se hodně dovídal o flóře a fauně. Vždyť jeho strýc, akademický malíř Bohuslav Holubec, je autorem zoologických „obrazů“, které se dodnes používají při výuce na školách. Druhý strýc Jana Buchara, František Holubec, se zabýval preparací ptáků. Díky tomu zná pan profesor ptáky dokonale, a tak se jím vedené arachnologické i evertebratolické exkurze stávaly současně i exkurzemi ornitologickými.

Od roku 1958 se Jan Buchar systematicky věnuje pavoukům. Během následujících let vypracovává komplexní ekologické hodnocení araneofauny k budoucímu využití pro monitoring změn životního prostředí. K tomuto účelu prof. Buchar zorganizoval vydání mapy pro síťové mapování organismů a zavedl publikování faunistických údajů pomocí čtverců. Výsledky týkající se ekologických charakteristik středoevropských pavouků jsou shrnuty ve stěžejním díle české araneologie, Katalogu pavouků České republiky, využívaným arachnology a ekology z celé Evropy.

 

listovník

Listovníka Bucharova (Philodromus buchari) pojmenovala v roce 2004 po svém školiteli dr. Lenka Kubcová.                                       Foto: Rudolf Macek

 

Pavoukům, zejména slíďákům, se věnuje prof. Buchar neustále. Celkem je autorem nebo spoluautorem více než 150 odborných publikací a učebnic, popsal sám nebo s kolegy na 30 nových druhů pavouků. Často exotických, např. Evippa nigerrimaz Afghánistánu, Pardosa martensi z Nepálu či Dorjulopirata dorjulanus z Bhútánu. Naopak po prof. Bucharovi bylo pojmenováno pět druhů pavouků, jeden druh štíra a dokonce jeden druh brouka. V poslední době prof. Buchar publikuje zejména studie o středomořských slíďácích. Ale na krásné kouty své vlasti nezapomněl – názvy „Pavouci údolí Jizery v okolí Semil“ a „Živá příroda obce Kamenice“ hovoří za vše.

 

slíďák

Slíďáka pískomilného (Alopecosa psammophila) popsal prof. Buchar v roce 2001 z okolí Bzence. V současnosti je slíďák pískomilný studován z hlediska reprodukční biologie.    Foto:  Rudolf Macek

 

Prof. Buchar od svých studií nepřetržitě působí na Katedře zoologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Dosud se podílí na přednáškách Arachnologie a Speciální zoologie bezobratlých. Lze říci, že vychoval prakticky všechny české v současné době působící arachnology. Přestože je prof. Buchar především zoogeograf, faunistik a taxonom, jeho „škola“ se zabývá i tak specializovanými obory, jako je etologie či karyologie, a to na světové úrovni. V současnosti žije prof. Buchar v obci Kamenice u Prahy se svou ženou Evou. Má dceru, syna, tři vnoučata a jednoho pravnuka – také Jana Buchara, v rodině už pátého.

 

Panu profesoru Bucharovi blahopřejeme a přejeme mnoho dalších životních i pracovních úspěchů!

 

Autor: Petr Dolejš

 

 

Publikováno: Čtvrtek 22.03.2012 00:00

Akce dokumentů