E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSmrt na konci stopy - hrabající trilobit přistižen při činu

Článek o tomto výzkumu byl publikovaný v časopise Paläontogische Zeitschrift a informoval o něm i prestižní časopis NATURE.

Přibližně 500 milionů let stará fosílie trilobita ukazuje tohoto mořského členovce zachovaného na konci vlastní stopy. Paleontologové zkoumající výchozy hornin středního kambria jihozápadně od Prahy v České republice objevili zbytky tři centimetry dlouhé stopy, která je zachována za malým trilobitem druhu Agraulos ceticephalus (viz obrázek).

Stopa trilobita

Oldřich Fatka z Karlovy Univerzity v Praze a jeho kolega Michal Szabad předpokládají, že stopa vznikla jako výsledek systematického prohrabávání dna a dokumentuje způsob získávání potravy u rodu Agraulos

Tato fosílie dokládá, že trilobitům náležela relativně nízká pozice v potravní pyramidě a že nejspíše vybírali drobné částice potravy z mořského dna.
Úplný článek o tomto výzkumu publikovaný v časopise Paläontogische Zeitschrift je k dispozici na http://www.springerlink.com/content/a30q0235542098j7/

O výše zmíněném článku informoval prestižní časopis NATURE v prvním srpnovém čísle letošního roku.

http://www.nature.com/nature/journal/v476/n7358/full/476008c.html?WT.ec_id=NATURE-20110804

Rozhovor k tomuto článku byl rovněž vysílán Českým rozhlasem 2 v pořadu Meteor

http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2407654&drm=

 

Nálezy fosilních stop společně s jejich nepochybným původcem patří ke zcela mimořádným nálezům. Vzácnost fosílií tohoto typu lze vysvětlit zcela rozdílnou možností zachování; zatímco tělo původce stopy může být po smrti transportováno, stopa po činnosti je zachována vždy na místě (in situ). Nálezy stop asociovaných s různými typy původců jsou popsány ze solnhofenských litografických vápenců (Německo) svrchnojurského stáří. Pro společný výskyt stopy s původcem zachovaným na jejím konci navrhl v roce 2009 profesor A. Seilacher (Yale University, USA) termín mortichnia
V současné době jsou odlišovány dva základní typy mortichnií:
death marches – jedná se o nálezy původce na konci nebo uvnitř stopy jím vytvořené.
landing marks – takto jsou označovány stopy vytvořené tělem zvířete, jehož mrtvola klesala vodním sloupcem, a po dosažení dna svým dopadem vytvořila tzv. přistávací stopu (= landing mark), v jejíž blízkosti pak toto tělo fosilizovalo.
Někteří autoři navrhují zařadit sem i typ označovaný jako close associations – v tomto případě se jedná o určitý typ stopy, u které je možné její vznik spojit s určivým typem organismu, avšak tento předpokládaný producent není zachován bezprostředně uvnitř, či na konci této stopy (ale vyskytuje se poblíž).

Nález kambrického trilobita na konci jím vytvořené stopy byl doposud znám pouze z jediného nálezu pocházejícího z čínského naleziště Chengjiang (čengjang). V roce 2009 byl popsán nález drobného redlichidního trilobita druhu Eoredlichia intermedia (Lu, 1940), jehož neúplně zachovaný krunýř leží na konci krátké stopy.

trilobit-pr
trilobit-br

 

Druh Agraulos ceticephalus má na spodní straně hlavového štítu tzv. natantní hypostom. Trilobiti s tímto typem hypostomu jsou na základě funkčně-morfologických studií interpretováni jako tzv. primární konzumenti organické hmoty (= býložravci). Z tohoto důvodu je stopu zachovanou za trilobitem možné označit jako tzv. fodichnion (= stopa vzniklá činností organismu prohrabávácího sediment při vyhledávání potravy).
Pro výskyt stopy typu fodichnion společně s jejím nepochybným producentem zachovaným in situ, tedy na konci, nebo uvnitř stopy je navrženo nové označení fodichnial association.

Přiložený soubor: trilobit-meteor.mp3
Publikováno: Středa 31.08.2011 00:00

Akce dokumentů