E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníReprezentační publikace Venkovy a venkované

V roce 2009 uspořádalo Výzkumné centrum Rural v předsálí Geografické knihovny PřF UK výstavu Venkovy a venkované. Tato výstava je dále zapůjčována i na další místa v Česku a v roce 2010 ve spolupráci s MMR ČR vznikla z jednotlivých posterů výstavy reprezentační publikace Venkovy a venkované, která transformuje do sešitu formátu A4 informace z jednotlivých výstavních posterů. Brožura je určena širší odborné i laické veřejnosti, jež má možnost se v přehledu seznámit s hlavními trendy vývoje českého venkova v posledních 50 letech s důrazem na procesy transformace po roce 1990 do současnosti.
Venkovy a venkované(malá)
.

 

 

 

Publikováno: Pátek 18.02.2011 23:00

Akce dokumentů