E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMonografie Lokální rozvoj na Šumavě

Diskuze o pojetí rozvoje na Šumavě, mezi ochránci přírody na jedné straně a mezi podnikateli a představiteli veřejné správy na straně druhé, je evergreenem posledních 15 let. Kolektiv pracovníků Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK pod vedením Radima Perlína a Ivana Bičíka připravil monografii, jež shrnuje hlavní sociálně ekonomické změny na Šumavě a pokouší se identifikovat klíčové procesy a vztahy mezi jednotlivými aktéry, které formují budoucí rozvoj území NP Šumava.

Studie analyticky identifikuje hlavní trendy dosavadního vývoje a pokouší se naznačit klíčové problémy budoucnosti  a možnosti jejich řešení. Monografie byla vydána v edici NP Šumava s názvem Sborníky z výzkumu.

 

Šumava titulka
.

 

 

Publikováno: Pátek 18.02.2011 23:00

Akce dokumentů