E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMedia s námi a o nás : Adam Petrusek: Mořská i sladkovodní biologie, Rádio Leonardo, 4.1.2011

O račím moru ve střední Evropě, perloočkách, invazních druzích raků a o mořské i sladkovodní biologii.

Výzkumné zaměření Adama Petruska se týká například genetické variability korýšů, využití metod geometrické morfometrie při rozlišování kryptických druhů nebo rozšíření a dopady račího moru v České republice. Adam Petrusek je nositelem řady mezinárodních ocenění za odbornou činnost, je členem České limnologické společnosti a několika zahraničních vědeckých společností a autorem a spoluautorem mnoha odborných publikací i popularizačních statí. 

 

Račí mor
.

Mrtví raci kamenáči při masovém úhynu v rezervaci Týřov r.2006. Jako příčina úhynu byl molekulárně prokázán račí mor.

Foto : Adam Petrusek

 

Celý pořad zde:  http://www.rozhlas.cz/leonardo/doporucujeme/_zprava/832121

 

 

 

Publikováno: Pondělí 03.01.2011 23:00

Akce dokumentů

Kategorie: