E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČlánek v lednovém čísle Microbe Magazine - American Society of Microbiology

V lednovém čísle Microbe Magazine – American Society of Microbiology, referuje Barry E. DiGregorio o výzkumu Petra Vítka, Jana Jehličky z Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Přírodovědecké fakulty UK a mezinárodního kolektivu o možnostech detekce mikrobiálních biomarkerů pomocí Ramanovy spekrometrie

Původní článek pojednává o studiu endolitických mikroorganismů, především sinic, žijících v přírodních krustách halitu (NaCl) v poušti Atacama v Chile. Část studovaných vzorků pochází z hyperariního jádra pouště, z oblasti Yungay, kde panují pravděpodobně nejsušší podmínky na Zemi, a dále z oblastí Salar Grande a území okolo města Iquique, rovněž s velmi extrémními podmínkami pro život. Jedná se tedy o prostředí, jež může zároveň částečně sloužit jako pozemský analog k extrémně aridním podmínkám na Marsu, v němž byly rovněž objeveny evaporitické minerály včetně halitu. Ramanův spektrometr je jedním z přístrojů, jenž je plánován jako součást analytického vybavení v rámci budoucích misí na Mars. Proto je testování takového analytického vybavení na podobných vzorcích v pozemských podmínkách velice důležité a aktuální. 

Pomocí Ramanovy spektroskopie byly identifikovány různé typy pigmentů,jež mají UV-protektivní funkci, či jsou součástí fotosyntetického aparátu. Ramanovský signál endolitických kolonií se liší v závislosti na konkrétním mikrohabitatu. Především velké rozdíly v přítomnosti spektrálních znaků scytoneminu, který produkují některé sinice jako efektivní UV-protektant se jeví jako velice zajímavý poznatek a může odrážet adaptaci na odlišné světelné podmínky panující v rámci jednotlivých mikrohabitatů stejně jako další faktory, jež jsou diskutovány.

Ramanova spektroskopie nám tedy umožnila hlubší poznání života fototrofních mikroorganimů v extrémních podmínkách na Zemi na základě nedestruktivní analýzy jejich pigmentů. Práce je zároveň jedním z kroků, jenž ukazuje některé možnosti a omezení Ramanovy spektrometrie pro identifikaci stop života v podmínkách mimo Zemi, konkrétně na Marsu.

 

Atacama
.

Poušť Atacama

 
P. Vítek, H. G. M. Edwards, J. Jehlička, C. Ascaso, A. de los Ríos, S. Valea, S. E. Jorge-Villar, A. F. Davila, J. Wierzchos (2010): Microbial colonization of halite from the hyper-arid Atacama Desert studied by Raman spectroscopy. Philosophical Transactions of the Royal Society, 368, 3205-3221,

 

Článek v Microbe Magazine:
http://www.microbemagazine.org/index.php/01-2011-current-topics/3029-raman-spectroscopy-unveils-evidence-for-microbes-in-desert-rocks

 

Publikováno: Úterý 01.02.2011 11:35

Akce dokumentů

Kategorie: