E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArchiv 2023

LOGO ŽIVA.jpg
Návštěva význačného absolventa PřF UK prof. Václava Smila
Vysokoškolského profesora, světově proslulého propagátora vědy a spisovatele Václava Smila, absolventa Přírodovědecké fakulty UK, ocenila naše fakulta, Univerzita Karlova i Česká geografická společnost. V zaplněné Velké geologické posluchárně byl prostor i na zajímavou debatu.
2023_05_23_Vaclav_Smil_049.jpg
2023_05_23_Vaclav_Smil_017.jpg
2023_05_23_Vaclav_Smil_011.jpg
2023_05_23_Vaclav_Smil_031kocka.jpg
Příkaz tajemníka č. 03/2023 k výši cestovních náhrad v roce 2023
PT 2023-03 k výši cestovních náhrad v roce 2023.docx
Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks 2023: výzva a informační akce
Jde o projekty mezinárodních školících sítí, do nichž jsou v rámci řešení projektu přijímáni PhD studenti ze zahraničí. 14. 6. 2023 proběhne online informační den k výzvě. 28. a 29. 6. 2023 proběhne v Praze interaktivní workshop pro žadatele. Pokud se plánujete zapojit do návrhu projektu, kontaktujte prosím Oddělení projektového řízení.
Výstava Cesty české vědy v muzeu ve Sněžném
Srdečně vás zveme na výstavu Cesty české vědy, který je výstupem projektu Živá mapa: Topografie dějin přírodních věd v českých zemích, realizovaného na PřF UK a podpořeného Ministerstvem kultury. Výstava vypráví příběhy z dějin geografie, botaniky, geologie, astronomie, genetiky či naturfilosofie, zasazené do míst, kde se odehrávaly. Její další zastávnou je Dům přírody Žďárských vrchů ve Sněžném.
cesty vědy_oříz.png
Diskuze "Úřad, který nás baví"
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy zve pedagogy a studenty na diskuzi "Úřad, který nás baví", která se uskuteční 6.června 2023 od 19.00 v CAMP Praha. Cílem večera je diskutovat přínosy participativního plánování pro veřejnou správu, která se zabývá rozvojem. Přínosem není pouze plánování, které více odpovídá potřebám občanů, ale také efektivnější a propojenější úřad. Registrace na diskuzi je nutná. Sledovat diskuzi a klást dotazy lze i online.
KONCERT UK.pdf
KAROLINUM.jpg
Benefiční koncert na podporu Nadačního fondu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova ve spolupráci s C. Bechstein vás srdečně zve na Benefiční koncert na podporu Nadačního fondu Univerzity Karlovy, který se koná v pondělí 29. května 2023 od 18.00 ve Velké aule Karolina. Po skončení programu následuje číše vína. Vstup na koncert je zdarma, rezervace místa je nutná.
NOTY.jpg
Online workshop pro žadatele o MSCA Postdoctoral Fellowships
Akce proběhne 13. – 14. 6. 2023, registrace je možná do 5. 6. 2023. V rámci těchto grantů je financována postdoktorská výzkumná stáž (1–2 roky) spojená s mezinárodní mobilitou, téma výzkumu není omezeno. Uzávěrka výzvy je 13. 9. 2023, návrhy podávané s Univerzitou Karlovou jako hostitelskou institucí musí být nahlášeny rektorátu do 1. 8. 2023. Prosíme žadatele, aby co nejdříve kontaktovali Oddělení projektového řízení.
Úspěch "naší SOČkařky" na mezinárodním fóru
Vojtěch Čermák z Katedry experimentální biologie rostlin vedl SOČ Adély Uhrové z Gymnázia Botičská s názvem „Analýza genových interakcí mezi transkripčním faktorem SPT6L a geny regulujícími kvetení Arabidopsis thaliana“. S touto prací byla Adéla Uhrová  nominována na mezinárodní soutěž Regeneron ISEF (Regeneron International Science and Engineering Fair), která proběhla tento květen v Texasu. Tam se umístila na krásném 2. místě v oboru Plant Sciences (mimo to loni s uvedenou prací Adéla skončila na 2. místě v soutěži České hlavičky v kategorii GENUS „Člověk a svět kolem něj“). Gratulujeme!
Adéla Uhrová + poster_oříz.jpg
bezobratlí baner.jpg
Velká výstava bezobratlých v Botanické zahradě
Velká výstava bezobratlých se po dlouhých pěti letech opět vrací do Botanické zahrady PřF UK. Pro veřejnost je výstava otevřena ve všední dny mezi 13–18h., o víkendu 8.30–18h. Výstava probíhá v prostoru nad refugiem mezi 2.–11. červnem.
Adéla Uhrová + poster_oříz.jpg
Vyšla publikace "Vltava - proměny historické krajiny"
"Vltava - proměny historické krajiny" mapuje vývoj historické krajiny podél Vltavy, od pramene až po soutok s Berounkou. Publikace je výstupem projektu NAKI, na kterém se podíleli i geografové z naší fakulty. Kniha byla pokřtěna za přítomnosti pana děkana prof. Jiřího Zimy na břehu Vltavy vltavskou vodou a za kmotry jí byli z naší fakulty doc. Ivan Bičík a prof. Bohumír Janský, za spolek Vltavan Davle jeho předseda Ing. Josef Bílek.
vltava malý.jpg
vltava malý.jpg
KUBA TRUBAČ.jpg
KUBA TRUBAČ I.jpg
Hackathon "Kam s obnovitelnými zdroji"
Zajímá vás problematika obnovitelných zdrojů? Chtěli byste svými znalostmi či nápady přispět k vylepšení řešení problematiky? Zveme vás na hackaton, který proběhne ve středu 14. června 2023 od 8:30 do 17:30 v sídle firmy Microsoft. Akci zahájí ministr životního prostředí Petr Hladík, za naši fakultu se akce zúčastní geolog Jakob Trubač a geograf Dušan Romportl. Vstup na akci je zdarma!
Hackathon "Kam s obnovitelnými zdroji"
Zajímá vás problematika obnovitelných zdrojů? Chtěli byste svými znalostmi či nápady přispět k vylepšení řešení problematiky? Zveme vás na hackaton, který proběhne ve středu 14. června 2023 od 8:30 do 17:30 v sídle firmy Microsoft. Akci zahájí ministr životního prostředí Petr Hladík, za naši fakultu se akce zúčastní geolog Jakub Trubač a geograf Dušan Romportl. Vstup na akci je zdarma!
KUBA TRUBAČ LOGO.jpg
1685620504365.jpg
Přednáška laureáta Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu
Srdečně vás zveme na speciální přednášku laureáta Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu z roku 2019, prof. Gregga Semenzy, která proběhne v BIOCEV v pondělí 5. 6. ve 14.00.
1685620504365_ctverec.jpg
Poster Summer School.png
Letní škola geoinformatiky a DPZ
Tým EO4Landscape Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, PřF UK Vás srdečně zve na mezinárodní letní školu EO4Educators 2023 zaměřenou na dálkový průzkum Země (DPZ), která se bude konat v Praze ve dnech 17. až 21. července 2023.
ctverec.png
Velká výstava bezobratlých v Botanické zahradě
Velká výstava bezobratlých se po dlouhých pěti letech opět vrací do Botanické zahrady PřF UK. Pro veřejnost je výstava otevřena ve všední dny mezi 13–18h., o víkendu 8.30–18h. Výstava probíhá v prostoru nad refugiem mezi 2.–11. červnem.
Opatření děkana č. 07/2023 k přiznávání a vyplácení stipendií na Přírodovědecké fakultě UK
OD 2023-07 k přiznávání a vyplácení stipendií na Přírodovědecké fakultě UK.docx
COLLEGIO FUTURO.jpg
Collegio futuro: nabídka kurzu pro PhD studenty
Collegio futuro, program univerzit sdružených v EU4+, vyhlašuje další ročník kurzu pro Ph.D. studenty. Ten si klade za cíl naučit studenty meziooborové, mezinárodní spolupráci v oblasti udržitelnosti a podpořit schopnost komunikovat výsledky mimo akademickou obec. Kurz zahrnuje týdenní soustředění v Německu a následnou online spolupráci. Kurz bude od října veden v SiS jako doktorandský kurz, kapacita je 5 zájemců. Uzávěrka přihlášek je 5. července 2023.
COLLEGIO FUTURO logo.jpg
2.jpg
CZECHNINVEST.png
Možnosti spolupráce s agenturou CzechInvest
Agentura CzechInvest, státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, nabízí dlouhodobou spolupráci odborníkům v různých vědeckých oborech. Bližší informace najdete v této aktualitě.
Přírodovědci na Veletrhu vědy
Univerzita Karlova se letos představí na Veletrhu vědy v pražských Letňanech poprvé v celouniverzitní zóně. Těšit se můžete na Matematicko-fyzikální fakultu, Přírodovědeckou fakultu, 3. lékařskou fakultu, Farmaceutickou fakultu, Filozofickou fakultu, Fakultu sociálních věd a Fakultu tělesné výchovy a sportu.
vv23.tif
VV23_FB_1958 x 745_2a.jpg
20230608_100923.jpg
20230608_100913.jpg
POZVÁNKA ARKTIDA.jpg
Výstava: Země Františka Josefa - 150 let od objevení
Výstavu můžete zhlédnout v předsálí Mapové sbírky na Albertově od 14. 6. 2023 do 31. 1. 2024. Vstup je volný. Vernisáž výstavy se koná 13. června ve 13.00.
LOGO ARKTIDA.jpg
Výstava: Země Františka Josefa: 150 let od objevení
Geografická sekce, Mapová sbírka a Knihovna geografie PřF UK ve spolupráci s Regionálním muzeem v Teplicích vás srdečně zvou na výstavu Země Františka Josefa: 150 let od objevení. Výstavu můžete zhlédnout v předsálí Mapové sbírky na Albertově od 14. 6. 2023 do 31. 1. 2024. Vstup je volný. Vernisáž výstavy se koná 13. června ve 13.00.
Experientia Day 2023
Srdečně zveme všechny zájemce na Experientia Day 2023, který se koná 15. června 2023 od 10:00 v ÚOCHB AV ČR. V rámci tohoto dne budou vyhlášeni stipendisté Nadace Experientia a rovněž se můžete těšit na přednášku Ondřeje Baszczyňského z naší fakulty, vedoucího první vědecké skupiny podpořené start-up grantem Nadace Experientia, na téma Antifungal Prodrugs: Fun with Fun-gi.
NADACE EXPERIENTIA.png
NADACE EXPERIENTIA LOGO.jpg
Univerzita Karlova vyhlašuje soutěž s názvem U(I)Kalendář 2024 o nejlepší „fotografie“ či „obrazy“ vytvořené umělou inteligencí!
Máte zkušenosti s umělou inteligencí, která je schopna podle zadání tvořit „fotografie“ a „obrazy“, nebo vás jen tato technologie zajímá a rádi byste zkusili sami něco vytvořit? Pokud jste na Univerzitě Karlově zaměstnaní nebo zde studujete, případně jste členkou či členem Klubu Alumni UK, pak může být vaše výsledné dílo součástí kalendáře Univerzity Karlovy! Navíc můžete vyhrát jednu ze speciálních cen a získat finanční odměnu 10 000 Kč.
Univerzita Karlova vyhlašuje soutěž s názvem U(I)Kalendář 2024 o nejlepší „fotografie“ či „obrazy“ vytvořené umělou inteligencí!
Máte zkušenosti s umělou inteligencí, která je schopna podle zadání tvořit „fotografie“ a „obrazy“, nebo vás jen tato technologie zajímá a rádi byste zkusili sami něco vytvořit? Pokud jste na Univerzitě Karlově zaměstnaní nebo zde studujete, případně jste členkou či členem Klubu Alumni UK, pak může být vaše výsledné dílo součástí kalendáře Univerzity Karlovy! Navíc můžete vyhrát jednu ze speciálních cen a získat finanční odměnu 10 000 Kč.
Doplňovací volby do chemického okrsku SKAS
Akademický senát PřF UK vyhlašuje doplňovací volby do chemického okrsku Studentské komory AS PřF UK na volební období 2023 - 2024, které proběhnou elektronicky v termínu 3.- 5. října 2023. Podání kandidatury je stanoveno do 25. září 2023.
znak přfuk.jpg
FALLING LABS.jpg
Soutěž Falling Walls Lab Czech Republic
Již 8. ročník soutěže Falling Walls Lab Czech Republic (národní kolo stejnojmenné mezinárodní soutěže) proběhne 12. září 2023 v Národní technické knihovně. Účastníci mají přesně 3 minuty na to, aby přesvědčili porotu o svém nápadu, sociálním projektu nebo inovaci. Uzávěrka studentských přihlášek je 30. června 2023. Vítěz celonárodního kola obdrží peněžní dar ve výši 1000 EUR a bude Českou republiku reprezentovat na celosvětovém finále v Berlíně.
HANBA 1606.jpg
Hamba v pátek na Albertově!
Divadelní soubor Hamba zve všechny svoje stávající i budoucí příznivce na třetí reprízu kyberpunkové divadelní hry Ex, a to v pátek 16. června 2023 od 18:00 do Velké geologické posluchárny na Albertově.
HAMBA LOGO.jpg
Soutěž Falling Walls Lab Czech Republic
Již 8. ročník soutěže Falling Walls Lab Czech Republic (národní kolo stejnojmenné mezinárodní soutěže) proběhne 12. září 2023 v Národní technické knihovně. Účastníci mají přesně 3 minuty na to, aby přesvědčili porotu o svém nápadu, sociálním projektu nebo inovaci. Uzávěrka studentských přihlášek je 30. června 2023. Vítěz celonárodního kola obdrží peněžní dar ve výši 1000 EUR a bude Českou republiku reprezentovat na celosvětovém finále v Berlíně.
FALLING WALLS LAB FB.jpg
GR LOGO.jpg
GEOGRAFICKÉ ROZHLEDY.jpg
Geografické rozhledy: Podzemí
Kras - svět na povrchu i v podzemí; Znázorňování podzemí na mapách; Cesty do hlubin zemské kůry; Není podzemí jako podzemí: undergroundová hnutí na západě i východě železné opony a mnoho dalšího, to všechno najdete v pátém čísle 32.ročníku Geografických rozhledů, které právě vychází.
GR LOGO.jpg
ČESKÁ HLAVA.jpg
Soutěž Česká hlava
Projekt Česká hlava spolu s Vládou ČR vyhlašuje již 22. ročník soutěže pro české vědce, techniky, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. Laureáti, které vybere nezávislá porota, získají finanční odměnu v celkové výši 1 450 000 Kč. Uzávěrka příjmu nominací je 14. července 2023.
ČESKÁ HLAVA LOGO.jpg
Soutěž Česká hlava
Projekt Česká hlava spolu s Vládou ČR vyhlašuje Ljiž 22. ročník soutěže pro české vědce, techniky, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. Laureáti, které vybere nezávislá porota, získají finanční odměnu v celkové výši 1 450 000 Kč. Uzávěrka příjmu nominací je 14. července 2023.
Do USA odjede 33 stipendistů mezivládního Fulbrightova programu, 3 z nich jsou z naší fakulty
V rámci Fulbrightova stipendijního programu, financovaného českou a americkou vládou, vyjede do USA v nadcházejícím akademickém roce 2023/2024 celkem 33 českých vědců, studentů a pracovníků neziskového sektoru. Z naší fakulty stipendium získali biologové Kateřina Schwarzerová a Pavel Doležal a geograf Tomáš Chuman. Gratulujeme! Stipendisté se potkali v Americkém centru na předodjezdovém setkání, kde je pozdravil velvyslanec Bijan Sabet.
Fulbright_Seal_CMYK.jpg
Prezident Petr Pavel dnes jmenoval 87 nových profesorů, tři z nich jsou z naší fakulty
Prezident republiky Petr Pavel na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval celkem 93 nových profesorek a profesorů. Ve Velké aule pražského Karolina osobně předal 87 jmenovacích dekretů. Nově jmenovanými jsou z naší fakulty biolog Karel Kleisner a chemici Pavel Kočovský a Pavel Matějíček.
ONDREJ VESELY.jpg
Francouzské velvyslanectví ocenilo vědecké talenty
Ceny Francouzského velvyslanectví v Praze jsou každoročně udělovány mladým českým vědcům za kvalitu jejich výzkumných prací, a to v rámci hned několika kategorií dle oborů. Nejinak tomu bylo i letos. První místo v Ceně Jacquese Derridy získala Mgr. Anna Altová. Laureáty prestižních ocenění z rukou nobelisty Jeana Marie Lehna se stali RNDr. Vojtěch Dočekal, Ph.D. (2. místo) a Mgr. Ondřej Veselý (zvláštní ceny České chemické společnosti). Všem oceněným srdečně gratulujeme!
ondrej vesely logo.jpg
Mycoplasma.jpg
mapa lokalit.jpg
hýl mexický_1.jpg
doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D., foto. Petr Jan Juračka.jpg
O hýlovi a bakterii
Evoluce infekčních chorob zvláště nyní, po globální pandemii COVID-19 přitahuje pozornost vědců z celého světa. Nové nemoci (tzv. emerging diseases) jsou často zrádné v tom, že schopnost vyvolat onemocnění (virulence) v evoluci patogena rychle vzroste, což má u nového hostitele významný vliv na projevy nemoci. Kolektiv převážně amerických vědců sledoval déle než dvě desetiletí trvající evoluci nové bakteriální epidemie u drobného severoamerického pěvce a díky tomu popsal nečekaný příběh přizpůsobování se hostitele a jeho patogena, který mění naše představy o evolučním vývoji infekčních onemocnění. Spoluautorem článku, který právě vyšel v prestižním časopise PLOS Pathogens, je i docent Michal Vinkler z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
hýl mexický v letu_sq.jpg
fanc.inst_logo.jpg
2 docekal.jpg
5 veselý přech.jpg
1 altova.jpg
Prémie Otto Wichterleho
Akademie věd ČR letos již tradičně udělila mladým perspektivním vědeckým pracovníkům Prémii Otto Wichterleho. Mezi oceněnými jsou i zástupci Přírodovědecké fakulty UK.
AVCR_stredova_znacka_CZ_rgb_.png
7. PhD konference imunologie
Katedra buněčné biologie pořádá tradiční PhD konferenci oboru imunologie ve Svatém Janu pod Skalou. Můžete se těšit na inspirativní atmosféru a tři zahraniční hosty. Nezapomeňte se přihlásit, možnost je do 31.7. 2023!
Logo PhDconf2023_sq.png
Informace Komerční banky: přerušení obchodování s bankovkami SEK a NOK
Odstávka trafostanic 22. 8. 2023
V úterý 22.8.2023 dojde k pravidelné odstávce trafostanic a přerušení dodávky elektrické energie. Prosíme, o zajištění vypnutí přístrojů, a předejití zbytečným škodám.
01 (4).jpg
02 (1).jpg

Akce dokumentů