E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArchiv 2023

Reprezentační ples Univerzity Karlovy se blíží
Univerzita Karlova zve všechny příznivce tance a dobré zábavy na Reprezentační ples UK 2023, který se koná v pátek 21. dubna 2023 od 19.30 v prostorách Paláce Žofín. Součástí programu bude mj. věhlasný Orchestr Karla Vlacha, vystoupení Hany Holišové, ukázka sportovního akce od účastnice televizní show Star Dance nebo originální, studentské kapely či vědecké stand-upy z dílny FameLab. Plesem provází moderátor Daniel Stach.
Reprezentační ples Univerzity Karlovy se blíží
Univerzita Karlova zve všechny příznivce tance a dobré zábavy na Reprezentační ples UK 2023, který se koná v pátek 21. dubna 2023 od 19.30 v prostorách Paláce Žofín. Součástí programu bude mj. věhlasný Orchestr Karla Vlacha, vystoupení Hany Holišové, ukázka sportovního akce od účastnice televizní show Star Dance nebo originální, studentské kapely či vědecké stand-upy z dílny FameLab. Plesem provází moderátor Daniel Stach.
PLES UK LOGO.jpg
Tým vědců z Přírodovědecké fakulty získal prestižní navazující HFSP Grant
Granty organizace Human Frontier Science Program (HFSP) se zaměřují na výzkum kladoucí smělé a zcela originální otázky, zejména na pomezí zavedených vědeckých oblastí. Získat se ho podařilo týmu Kláry Hlouchové z katedry buněčné biologie. Gratulujeme!
hlouchová 456.jpg
Na fakultu míří další vědci, jejichž výzkum bude podpořen prestižním grantem
Díky mobilitám ERA Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships budou na naší fakultě působit noví vědci. Na Katedře fyzické geografie a geoekologie již pod vedením doc. Tremla působí Eunice Romero, Ph.D. Na Katedru buněčné biologie zamíří Jarmila Králová, Ph.D., jejímž supervizorem bude Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. Gratulujeme!
logo MSCA.jpg
MtS_Finale_Pozvánka 2023_pro online (1).png
České finále prestižní oxfordské soutěže Map the System
Srdečně zveme všechny zájemce na české finále prestižní oxfordské soutěže Map the System, které proběhne 25. dubna 2023 od 16 do 19 hod. v Kampusu Hybernská a také online. V rámci večera představí soutěžní týmy velmi aktuální společenská a enviromentální témata. Vítězný tým bude reprezentovat Univerzitu Karlovu na mezinárodní úrovni. Součástí večera bude i diskuze s publikem.
LOGO WEB.jpg
BALANCE CLUB.jpg
Měníme svět pohybem 2023
FTVS UK spolu s Balance Club Brumlovka otevřely pro studující všech fakult UK projet s názvem Měníme svět pohybem 2023. Cílem tohoto projektu je podpořit tvůrčí aktivity a inovativní myšlenky studentů v oblasti zdravého životního stylu, pohybu a sportovních aktivit. Účastnit se mohou celé týmy. Projekty lze předkládat v češtině i angličtině. Finálové kolo proběhne 10. 10. 2023 v Kampusu Hybernská. Uzávěrka zaslání projektů je 9. 6. 2023.
LOGO FTVS.jpg
BALANCE CLUB I.jpg
Měníme svět pohybem 2023
FTVS UK spolu s Balance Club Brumlovka otevřely pro studující všech fakult UK projet s názvem Měníme svět pohybem 2023. Cílem tohoto projektu je podpořit tvůrčí aktivity a inovativní myšlenky studentů v oblasti zdravého životního stylu, pohybu a sportovních aktivit. Účastnit se mohou celé týmy. Projekty lze předkládat v češtině i angličtině. Finálové kolo proběhne 10. 10. 2023 v Kampusu Hybernská. Uzávěrka zaslání projektů je 9. 6. 2023.
KREATIVE WORKSHOP.png
Kreativní workshop: The Kinetic Method: Unlock possibilities
Srdečně zveme všechny zájemce na kreativní worskhop, který se koná 27. dubna 2023 od 9.00 do 13.00 a který je určený všem studentům Univerzity Karlovy, zejména studentům programu ERASMUS napříč obory a fakultami. Workshopem provede Dylan Richard, lektor neformálního vzdělávání a pracovník s mládeží. Registrace nutná.
LAKE.jpg
Nové pohledy na vznik kalder - co předchází sopečným erupcím?
Nová publikace společného týmu z Ústavu geologie a paleontologie naší fakulty (Jiří Žák, Filip Tomek) a Českého vysokého učení technického (Michael Somr, Petr Kabele) v jednom z nejprestižnějších geovědních časopisů Earth- Science Reviews (IF=12,038; ranking 4/203 v kategorii "Geosciences, multidisciplinary") analyzuje podmínky, za kterých může ve svrchní části zemské kůry dojít ke gravitačnímu propadu sopek do podložních magmatických krbů a katastrofickým sopečným erupcím.
LOGO GEOLOGOVE.jpg
Seminář: Práce s databází Reaxys - novinky, tipy, triky
Srdečně zveme všechny zájemce na seminář: Práce s databází Reaxys - novinky, tipy, triky, který proběhne v anglickém jazyce a hybridní formou ve čtvrtek 20. dubna 2023, a to v Knihovně chemie PřF UK a online.
reaxys obrazovka obr. (7).png
reaxys obrazovka obr. (1).jpg
lind.jpg
Debata s Tomášem Lindnerem z Respektu
Ve středu 19. 4. proběhne v Pravé rýsovně debata s redaktorem týdeníku Respekt Tomášem Lindnerem na téma migrace.
lind3.png
ZO FOTO.jpg
ZO LOGO.jpg
program ZO.pdf
Přírodovědecká fakulta hostí celostátní kolo Zeměpisné olympiády
Ve školním roce 2022/2023 se koná již 25. ročník Zeměpisné olympiády, soutěže pro nadané žáky v zeměpise (geografii). Ve dnech 27. a 28. dubna 2023 se pak v prostorách PřF UK na Albertově uskuteční celostátní kolo soutěže, ve kterém se úspěšní řešitelé krajských kol se utkají o postup do mezinárodních soutěží.
ZO LOGO I.jpg
Webinář MSCA4Ukraine: grantové příležitosti pro ukrajinské výzkumníky
Akce proběhne online 4. 5. 2023 a budou na ní představeny různé – zejména evropské – grantové příležitosti otevřené výzkumníkům z Ukrajiny. Součástí budou také doporučení, jak připravit konkurenceschopnou grantovou žádost.
FOTO 1.jpg
FOTO 2.jpg
FOTO 3.jpg
FOTO 4.png
Jak savanoví ptáci tolerují přítomnost lidí? Rozhodují i jejich letové schopnosti
Jaké únikové strategie používají ptáci v otevřených tropických ekosystémech a jak snášejí přítomnost člověka? Odpovědi přináší rozsáhlá studie mezinárodního týmu vědců, který vedli vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR, Přírodovědecké fakulty UK a České zemědělské univerzity v Praze, publikovaná v časopise Nature Communications. Na základě tisíců pozorování stovek tropických druhů ptáků v Africe, Jižní Americe a Austrálii badatelé dokázali, že stačí znát relativně omezený počet vlastností tropických ptáků, aby se dala odhadnout míra jejich tolerance k člověku. Tyto znalosti mohou významně pomoci při jejich ochraně.
logo savana.jpg
Pozvánka na veřejnou přednášku v souvislosti se jmenovacím řízení doc. RNDr.Pavla Součka, CSc.
Téma přednášky: " Význam oxysterolů pro vznik, prognózu a terapii karcinomu prsu ", Přednáška se bude konat dne 12.5. 2023 ve 13:00 hod., v posluchárně CH 2, PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.
Souček - pozvánka 12.5.jpg
Souček - pozvánka 12.5.2023 (1)-1.pdf
Univerzita Karlova oceňovala své nejlepší absolventy.
Z celkového počtu osmnácti oceněných byli hned čtyři z naší fakulty! Z rukou paní rektorky prof. Mileny Králíčkové převzali ocenění Mojmír Polák a Petra Krsková (Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského), Cenu prof. PhDr. Václava Příhody získali Hana Janoušková a Ondřej Kopecký. Gratulujeme!
pecet_cervena.jpg
Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships 2023 – výzva vyhlášena
V rámci těchto grantů je financována postdoktorská výzkumná stáž (1–2 roky) spojená s mezinárodní mobilitou, téma výzkumu není omezeno. Uzávěrka je 13. 9. 2023, návrhy podávané s Univerzitou Karlovou jako hostitelskou institucí musí být nahlášeny rektorátu do 1. 8. 2023. Prosíme žadatele, aby co nejdříve kontaktovali Oddělení projektového řízení.
Degradace jako syntetická cesta?
Zeolity jsou velmi intenzivně studovaným typem materiálu se širokým potenciálním i existujícím využitím. Častý problém nicméně spočívá v přípravě, která obvykle vyžaduje podmínky, které jsou pro přípravu chemicky méně stabilních materiálů nepříznivé. Právě takové zeolity se nyní podařilo připravit ve skupině prof. Jiřího Čejky a doc. Maksyma Opanasenka na Katedře fyzikální a makromolekulární chemie a Centru pro cílenou syntézu a aplikace perspektivních materiálů (CUCAM). Článek, který výzkum popisuje, vyšel v prestižním vědeckém časopise Journal of the American Chemical Society (časopis Americké chemické společnosti).
zeolit_sq.jpg
ESCI NALEŽATO.jpg
57. konference European Society for Clinical Investigation
Přijďte začít excelentní vědu v oblasti biomedicíny. Srdečně zveme všechny zájemce na 57. konferenci European Society for Clinical Investigation (ESCI), která se tentokrát koná v Praze od 7. do 9. června. Jako jeden z hlavních řečníků zde vystoupí laureát Nobelovy ceny za lékařství profesor Gregg Semenza z Johns Hopkins University, USA.
ESCI.jpg
Opatření děkana č. 03/2023 Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení uchazečů do spisů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024
OD 2023-03 Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení uchazečů do spisů pro akademický rok 2023-2024.docx
CNC.jpg
City Nature Challenge 2023 je za dveřmi
Do projektu se celkem zapojí více než 400 měst z celého světa a mezi nimi i Praha, Brno, Uherské Hradiště a České Budějovice. Již tradičně spolu budou města soupeřit o co největší počet pozorování přírodních rozmanitostí na svém území. Přidat se a pomoci dosáhnout lepších výsledků může úplně každý, a to ve dnech 28. dubna až 1. května 2023.
CNC LOGO.jpg
Rukopis psaný na barikádách
Článek, který je jedinečný vědeckým obsahem i silným lidským příběhem. Tak lze popsat rukopis, který právě vyšel v časopise Marine Micropaleontology. Hlavní autorkou celého projektu a publikovaného textu je Yuliia V. Vernyhorova, ukrajinská paleontoložka z Kyjeva. Mezi klíčovými spoluautory nalezneme také několik vědců z Ústavu geologie a paleontologie a Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
foraminifera_sq.jpg
GEOLOGOVÉ.jpg
Seminář: Diamond - mineral of superlatives
SGA srdečně zve všechny zájemce na seminář Diamond - a mineral superlatives, který se koná v pátek a sobotu 2. a 3. června 2023 na Albertově. Dozvíte se nejen o stáří a vzniku, výskytu a těžbě nebo chemických a fyzikálních vlastnostech těchto minerálů. Chybět nebudou ani praktické ukázky vzorků. Seminář povedou Dr. Tom Stephen, zástupce ředitele Německé gemologické společnosti a Stefan Müller, M.Sc., výzkumný geolog z DSEF German Gem Lab. Vstup je zpoplatněn.
diamand.jpg
GR DUBEN.jpg
Geografické rozhledy na téma Slovensko
Slovensko je krásná, pestrá a unikátní země. A to z hlediska sociogeografického i fyzickogeografického. Přesvědčit se o tom můžete ve čtvrtém čísle 32. ročníku Geografických rozhledů, které právě vychází.
GR.jpg
Opatření děkana č. 04/2023 Upuštění od ověřování podmínek pro přijetí zkouškou v přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024 pro vybrané programy
OD 2023-04 Upuštění od ověřování podmínek pro přijetí zkouškou v přijímacím řízení pro rok 2023-2024.docx
SPORTOVNI DEN.jpg
SPORTOVNÍ DEN UK.png
Rektorský sportovní den
Zveme všechny nadšené sportovce z řad studentů, zaměstnanců fakult a pracovníků rektorátu na další ročník rektorského sportovního dne, který se koná ve středu 10. května 2023. Ústav tělesné výchovy 1. LF UK, který pro účastníky připravil více než 25 sportovních aktivit. Mezi tradiční turnaje v kopané, volejbalu, basketbalu či florbalu je zařazeno i několik zajímavých netradičních akcí jako je například jízda na seakajacích, soutěž v kanjamu, fitness aktivity, aqua aerobic nebo šachový turnaj. Těšíme se na vás!
REKTORSKÝ DEN UK.jpg
PŘECH.jpg
FOTO I PŘECH.jpg
FOTO II PŘECH.jpg
Johnson Matthey Academic Conference 2023 – Cena za nejlepší poster putuje na naši fakultu
Studentka 3. ročníku doktorského studia Anastasia Kurbanova z katedry fyzikální a makromolekulární chemie získala cenu za nejlepší poster na Johnson Matthey Academic Conference 2023. Anastasia studuje doktorské studium pod vedením Ing. Jana Přecha, Ph.D. ve skupině prof. Jiřího Čejky s hlavním výzkumným zaměřením na syntézu a katalytické aplikace zeolitů.
JM LOGO.jpg
BIO 57.jpg
BIO 57 FOTO .jpg
VITEZOVE BIO.jpg
BIO jb.jpg
Ústřední kolo 57. ročníku Biologické olympiády má své vítěze
Ve dnech 24. – 28. dubna proběhlo ústřední kolo 57. ročníku Biologické olympiády, soutěže, ve které žáci i studenti měří své síly ve znalostech z přírodopisu a biologie. Letošní ústřední kolo BiO hostilo Gymnázium Teplice a postoupilo do něj 36 účastníků. Své loňské vítězství zde obhájil Daniel Čižovský z Biskupského gymnázia v Hradci Králové a zařadil se tak mezi legendy této soutěže. Gratulujeme!
BIO LOGO.jpg
ZO 2023 I.jpg
ZO 2023.jpg
ZO 23 II.jpg
Přírodovědecká fakulta hostila celostátní kolo Zeměpisné olympiády
Ve dnech 27. a 28. dubna 2023 se konalo celostátní kolo 25. ročníku Zeměpisné olympiády, i v letošním roce v prostorách PřF UK na Albertově. Soutěžící se utkali nejen v písemných testech či v práci v terénu, ale čekal na ně i pestrý program. Vítězům i postupujícím do mezinárodních soutěží gratulujeme!
ZO LOGO LOGO.jpg
OD 2023-04 Upuštění od ověřování podmínek pro přijetí zkouškou v přijímacím řízení pro rok 2023-2024.docx
KLARA JELINKOVA.jpg
Přednáška viceprezidentky Harvardovy univerzity
Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku a debatu s Klárou Jelínkovou, viceprezidentkou Harvardovy univerzity na téma Digital Campus and IT Development at Higher Education Institutions, která se koná v pondělí 29. května 2023 od 10 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina. Přednáška proběhne v anglickém jazyce. Předchozí registrace je nutná, a to do 22. května 2023.
LOGO UK.jpg
DEN S UK.jpg
Den s Univerzitou Karlovou
Srdečně vás zveme na Den s Univerzitou Karlovou, která se koná v sobotu 20. května 2023 od 10:00 do 18:00 v prostorech Kampusu Hybernská. Jednotlivé fakulty se zde představí v rámci bohatého doprovodného programu. Těší se na vás naši absolventi - Václav Moravec, youtuberské duo Pastoral Brothers a další zajímaví hosté. Pro zájemce je připravena komentovaná prohlídka historického Karolina. Vstup zdarma.
LOGO UK.jpg
ALBERTOVSKE STRANE I.jpg
Brigáda: Albertovské stráně
Stejně jako každé jaro se chystáme i letos zvelebit Albertovské stráně. Zveme všechny, z řad studentů i zaměstnanců fakulty, kteří chtějí přiložit ruku k dílu. Letošní v pořadí již 14. ročník akce Albertovské stráně se koná v úterý 9. května od 9 hodin. Na všechny účastníky čeká kromě práce také večerní posezení v amfiteátru a občerstvení. Akci pořádá Studentská komora Akademického senátu PřF UK.
albertovske strane logo.jpg
VINÍCI DIVADELNI HRA.jpg
Divadlo Viníci hledá dál..
Divadelní soubor Viníci srdečně zve všechny své příznivce i ty, co třeba přijdou poprvé, na reprízu hry Hledá se režisér ve středu 18. května v 19:30 do divadla Kámen. Přijďte se dobře pobavit!
VINICI LOGO.jpg
Kurz: Angličtina na cesty
Jazyková škola Sentia pro vás připravila kurz Angličtina na cesty, který je na měsíc červen zdarma - bez závazků a podmínek. Po jeho skončení se můžete rozhodnout, zda chcete pokračovat dál.
angličtina kurz JPG.jpg
VLTAVA PROMĚNY.jpg

Akce dokumentů