E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArchiv 2023

Konference "Bologna process: benefits, challenges, opportunities"
Srdečně vás zveme na konferenci: "Bologna process: benefits, challenges, opportunities", která se koná v úterý 14. března 2023 pod záštitou konsorcia Eastern Partnership University Cluster. Cílem je shromáždit a sdílet zkušenosti vztahující se k podpoře kompatibility a zlepšování standardů univerzitního vzdělávání a posílení studentské a akademické mobility a spolupráce mezi univerzitami EU a univerzitami ze zemí Východního partnerství. Konference se uskuteční v hybridním formátu.
EAP.jpg
Katedra učitelství a didaktiky chemie vydala Periodickou tabulku
Katedra učitelství a didaktiky chemie vydala Periodickou tabulku prvků ve formátu A4. Můžete si ji zakoupit v knihovně chemických kateder nebo na e-shopu portálu Prirodovedci.cz.
PERIODICKÁ TABULKA LOGO.jpg
Quo vadis, chemie: Reactive Organophosphorus Species: Synthesis, Structure and Reacitivity
Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku dr. Artura Mardyukova, Justus Liebig University Giessen na téma "Reactive Organophosphorus Species: Synthesis, Structure and Reacitivity", která se koná v pondělí 13. března 2023 v 15.00 v budově Chemického ústavu.
MARDYUKOV LOGO.jpg
SEMINAR PŘEDNASKA KOLUMBIE.jpg
Přednáška "Kolumbie: přírodní zdroje vs. politika (káva, kokain, smaragdy)
Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku RNDr. Juraje Lišky: "Kolumbie: přírodní zdroje vs. politika (káva, kokain, smaragdy), která se koná v rámci semináře Latinská Amerika 8.března 2023 v 15:40 na Albertově 6.
LOGA BIOCEV.jpg
BIOCEV LOGA I.jpg
BIOCEV OBRAZEK.jpg
BIOCEV OBRAZEK I.jpg
Nové zbraně proti "mozkožroutovi" a tropickým chorobám díky vědcům z Biocev
Mezinárodní tým parazitologů a medicinálních chemiků z centra BIOCEV vyvinul a úspěšně otestoval látku proti smrtícímu cizopasníkovi. Naegleria fowleri napadá lidský mozek a přes veškerou moderní léčbu 97 % případů končí fatálně. Nová látka prokázala vyléčení infekce u myší. Spolu s ní objevili vědci další antiparazitní látky, které by se v budoucnu mohly používat proti malárii nebo spavé nemoci.
BIOCEV.png
Odstávka systémů iFIS a CIS 29.2.-1.3.2024
Od čtvrtka 29.2. od 16:00 hodin do pátku 1.3.2024 do 16:00 proběhne plánovaná odstávka iFIS a CIS (VERSO modulů). Důvodem odstávky je upgrade systému DB iFIS na PřF UK.
LOGO BRONTOSAURUS.jpg
Semináře na podporu přírody a krajiny
Hnutí Brontosaurus již podruhé nabízí všem aktivním občanům a organizátorům dobrovolnických akcí na pomoc přírodě a krajině sérii seminářů, které pomohou uvádět dobrovolnické projekty do praxe. Termín přihlášení do některých ze seminářů již v polovině března 2023. Zaujala vás tato nabídka? Pak více informací najdete v této aktualitě.
eva.jpg
KARIÉRNÍ DEN UK WEB.jfif
Kariérní den na UK
Srdečně vás zveme na Kariérní den UK, který se koná ve středu 22. března 2023, od 10.00 do 16.00 v Kampusu Hybernská. Na účastníky čekají zajímavé přednášky a prezentace a řada aktivit jako trénink přijímacích pohovorů, kariérní poradenství, sebeprezentace na kameru a další. Na některé z nich je třeba se registrovat.
LOGO KD UK.jpg
Kariérní den na UK
Srdečně vás zveme na Kariérní den UK, který se koná ve středu 22. března 2023, od 10.00 do 16.00 v Kampusu Hybernská. Na účastníky čekají zajímavé přednášky a prezentace a řada aktivit jako trénink přijímacích pohovorů, kariérní poradenství, sebeprezentace na kameru a další. Na některé z nich je třeba se registrovat.
foto quiz.jpg
Univerzitní Quiz zná své vítěze
Ve středu 15. března 2023 se udál Univerzitní quiz ve formě pubquizu. Ten obsahoval otázky tematicky pokrývající všechny fakultní sekce. Akce se zúčastnilo více než 200 soutěžících a 50 týmů. Organizátorem Uniquizu byl spolek PřF UK.
logo web.jpg
Seminář: Aktuální výzvy bezpečného internetu a jak se jim bránit
Univerzita Karlova srdečně zve všechny zájemce z řad akademické obce na seminář Aktuální výzvy bezpečného internetu a jak se jim bránit, který se koná ve čtvrtek 30. března 2023 od 9:00 v Schebkově paláci.
PLAKATEK WEB.jpg
Soutěž fotografií Šutroskop
Geologický art spolek (GAS) pořádá 1. ročník fotografické soutěže s geovědní tematikou pro studenty všech oborů a ročníků Přírodovědecké fakulty UK. Uzávěrka zasílání soutěžních fotografií je 14. 4. 2023! Předmětem soutěže jsou fotografie libovolných geologických materiálů v mikroskopickém měřítku, tedy objektů pouhým okem vůbec či špatně rozpoznatelných.
ŠUTROSKOP LOGO WE.jpg
koroptev.jpg
parametr estimate.jpg
vlaštovka obecná.jpg
vlastovka logo web.jpg
OBSIL.jpg
Vzpomínkový seminář k uctění památky profesora Petra Nachtigalla
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie si dovoluje pozvat fakultní veřejnost na vzpomínkový seminář k uctění památky prof. Petra Nachtigalla, který zesnul na konci minulého roku. Seminář se koná ve středu 12. dubna 2023 od 14.00 v budově Chemického ústavu UK v posluchárně CH2.
nachtigall seminar.jpg
Varování v souvislosti s aplikací TikTok
Dne 8.3.2023 vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varování před hrozbou v oblasti kybernetické bezpečnosti spočívající v instalaci a používání aplikace TikTok.
ROBIN KRYŠTŮFEK.jpg
Mezi vítězi Ceny Wernera von Siemense máme i zástupce naší fakulty
Ceny Wernera von Siemense jsou rozdány. V již 25. ročníku odborná porota vybrala nejlepší práce z oblastí technických a přírodovědných oborů. Laureáty jsou i studenti naší fakulty. Gratulujeme!
SIEMENS LOGO.bmp
Fakulta získala dotaci k projektu mobilit v rámci výzvy MSCA Fellowship CZ
V rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, výzvy MSCA Fellowship CZ se podařilo získat dotaci k realizaci projektu obsahujícího 5 mobilit výzkumných pracovníků. Projekt bude realizován od dubna 2023 do července 2026.
OPJAK.jpg
Fakulta se stala partnerem ve dvou významných mezinárodních projektech
V rámci výzvy Marie Sklodowska - Curie Actions: Doctoral Networks (MSCA- DN) získala naše fakulta hned dva mezinárodní konsorciální projekty, ve kterých vystupuje jako partner. Jedním z nich je projekt BioacAI, jehož českou část povede RNDr. Tereza Petrusková Ph.D. z katedry ekologie, druhým Natural Traces, jehož česká část bude probíhat pod vedením prof. Tomáše Cajthamla a RNDr. Daniela Vaňka, Ph.D. z Ústavu pro životní prostředí. Gratulujeme!
logo marie curie.jpg
Přednáška velvyslankyně Spojených států mexických
Zveme fakultní veřejnost na přednášku velvyslankyně Spojených států mexických J.E.R. Leonory Ruedy Gutiérrez „Mexico en el contecto internacional“. Přednáška bude proslovena v angličtině v rámci semináře Latinská Amerika dne 29. 3. 2023 od 15,40 hod v posluchárně Z1 (2.patro, Albertov 6). Všichni zájemci jsou vítáni.
800px-Rosaura_Leonora_Rueda_Gutiérrez_(30696254977).jpg
panel.jpg
posluchárna I.jpg
posluchárna.jpg
Druhé vydání projektu 4EU+ UNREAD bylo úspěšně dokončeno
Ve dnech 23. a 24. března 2023 hostila naše fakulta závěrečnou konferenci 4EU+ "Urban Regulations and Political Memory". Tento interdisciplinární kurz je jedním ze vzdělávacích projektů aliance 4EU+ a je veden týmem geografů, historiků a právníků z Univerzity Karlovy, Varšavské univerzity a Milánské univerzity. Program konference připravili i člen výzkumného týmu Urban and Regional Laboratory doc. Martin Ouředníček z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje spolu se studenty magisterského studia geografie Jakubem Kraftem a Danielem Bečvářem a vedoucí Mapové sbírky PhDr. Eva Novotná, Ph.D.
LOGO WEB.jpg
posluchárna ii.jpg
panel I.jpg
BIO ČTVRTEK 3003.jpg
Biologické čtvrtky ve Viničné: Rozmrzlé ekologické niky
Srdečně zveme všechny příznivce Biologických čtvrtků ve Viničné na další zajímavou přednášku, tentokrát Jitky Polechové na téma: Rozmrzlé ekologické niky - Význam toků genů a populační dynamiky v evoluci. Ta se koná ve čtvrtek 30. března 2023 v posluchárně Fotochemie od 17:15 a rovněž online.
bio čtvrtek.jpg
LOGO 4EU 2703.jpg
Stipendia Fulbrightova programu pro rok 2024/2025
V pátek 31. března 2023 se otvírají přihlášky pro stipendia Fulbrightova programu pro studenty, vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA v akademickém roce 2024/2025.
Cyklus workshopů na uplatnění vědeckých poznatků v praxi
CPPT srdečně zve všechny zájemce z řad studentů, doktorandů a vědeckých pracovníků na workshopy, které jsou součástí kurzu MS/1 - Management vědy a inovací. Lze se jich účastnit i jednotlivě. Prvním z nich je worskshop MOJE PROČ aneb jak mohu i já v rámci univerzity pomoci spoluvytvářet budoucnost? se koná ve čtvrtek 30. 3., hostem bude prof. RNDr. Jan Brábek, Ph.D. z katedry buněčné biologie.
KOROPTEV I.jpg
VLAŠTOVKA I.jpg
Nová analýza počtu ptáků: ubývá dálkových migrantů
Ačkoliv se počet jedinců českých ptáků v celkovém součtu příliš nemění, počty jednotlivých druhů se v čase vyvíjejí často velmi rozdílně. Nová studie týmu českých ornitologů ukazuje, že počty českých ptáků neovlivňují jen změny podmínek u nás, ale také globální klimatické změny. Největší pokles počtů zažívají vedle polních druhů ptáků také ty, které podstupují dlouhou migraci do svých zimovišť.
VLASTOVKA LOGO.jpg
Pozvánka na veřejnou přednášku v souvislosti se jmenovacím řízení doc. RNDr. Josefa Novotného, Ph.D.
Název přednášky: Nechoďte na dvorek, máme tu záchodek! Sociálně-geografické aspekty environmentální sanitace v zemích Globálního Jihu.
Pozvanka_Novotny_2023.jpg
Pozvanka_Novotny_2023-1.pdf
Pozvanka_Novotny_2023-2.pdf
druzice final .png
DRUŽICE LOGP.jpg
POZVÁNKA CÉVY JPG.jpg
Přednáška: Náhrady poškozených cév: minulost, přítomnost a budoucnost
Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku Náhrady poškozených cév: minulost, přítomnost a budoucnost, která se koná ve středu 12. dubna 2023 od 17:00 v budově Akademie věd ČR a představí moderní trendy v oblasti tkáňového inženýrství. Doporučujeme rezervaci míst předem.
DALKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ.jpg
Geografické pondělí: Dálkový průzkum Země
Geografická sekce PřF UK zve všechny zájemce na další z cyklu Geografické pondělí, tentokrát na téma Dálkový průzkum Země, které se koná 3. dubna 2023 v 17:30 na Albertově 6.
zeměkoule logo.jpg
Pozvánka na veřejnou přednášku v souvislosti se jmenovacím řízení doc. RNDr. Martina Ouředníčka, Ph.D.
Název přednášky:Metropolitní regiony v Česku: teoretické přístupy a prostorové procesy.
Pozvánka_Ouředníček_2023-2.jpg
Pozvánka_Ouředníček_2023-2.pdf
ORIENTAČNÍ ZÁVOD.jpg
Děkanský sportovní den
Zveme všechny nadšené sportovce na Děkanský sportovní den, který se koná 27. dubna 2023 ve Sportovním centru UK v Hostivaři. Jeho součástí je i after party na Albertově a noční orientační závod smíšených dvojic.
ORIENTAČNÍ ZÁVOD LGO.jpg
POZVÁNKA AMERIKA.jpg
Přednáška: US occupation of Haiti (through the lens of health) and the aftermath of the earthquake
Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku profesorky Patrizie Lopez, Dartomouth College, USA na téma US occupation of Haiti (through the lens of health) and the aftermath of the earthquake, která se koná ve středu 5. dubna 2023 od 15:40 na Albertově 6. Přednáška, v anglickém jazyce, je v rámci semináře Latinská Amerika.
HAITI LOGO.jpg
SUMMER SCHOOL.jpg
Letní škola Europaeum Summer School 2023
Univerzitní síť Europaeum pořádá ve dnech 12. - 14. září 2023 v Mnichově letní školu Europaeum Summer School s podtitulem Crisis? What Crisis? The Dialectiocs of European Integration. Uzávěrka přihlášek je 2. května 2023.
Přihlaste se do FameLabu!
Chcete se stát hvězdou vědeckého nebe a zazářit na jedné z nejstarších mezinárodních vědeckých soutěží? Pak je soutěž FameLab právě pro vás! Světová stand-upová soutěž s finále v anglickém Cheltenhamu uzavírá přihlášky 31.5. 2023.
Outlook-cid_image0.jpg
famelab.png
HUBKA TÝM.jpg
DOSTÁL.jpg
Univerzita Karlova předala ceny
Ve středu 5. dubna 2023 hostila Velká aula Karolina slavnostní zasedání na počest 675. výročí založení Univerzity Karlovy. Během něj byly předány ceny jejím významným osobnostem. Cena Bedřicha Hrozného byla udělena výzkumnému týmu MUDr. Mgr. Víta Hubky, Ph.D. z katedry botaniky PřF UK. Čestným uznáním pak vedení Univerzity Karlovy a Komise pro komunikaci a PR UK ocenily studenta naší fakulty Mgr. Vojtěcha Dostála. Gratulujeme!
PEČEŤ UK.jpg
Výpadek počítačové sítě 15.4.2023
V sobotu 15.4. od 9 do 16 hodin proběhne plánovaný výpadek počítačové sítě.
Stanovisko a doporučení kolegia děkana pro užívání prostředků umělé inteligence
Vedení fakulty vydalo stanovisko a doporučení ohledně umělé inteligence. Čtěte po rozkliknutí této aktuality.
Stanovisko a doporučení kolegia děkana pro užívání prostředků umělé inteligence
Vedení fakulty vydalo stanovisko a doporučení ohledně umělé inteligence. Čtěte po rozkliknutí této aktuality.
DOBROVOLNÍCI UK.jpg
Univerzita Karlova založila Dobrovolnické centrum
Univerzita Karlova založila vlastní Dobrovolnické centrum UK, které se opírá o zkušenosti studentů a zaměstnanců univerzity v posledních letech. Jeho první aktivitou je zapojení se do celorepublikové jarní úklidové iniciativy. Akce Ukliďme Česko s Karlovkou se koná ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 15.00 na Albertově.
PEČEŤ UK.jpg
Univerzita Karlova založila Dobrovolnické centrum
Univerzita Karlova založila vlastní Dobrovolnické centrum UK, které se opírá o zkušenosti studentů a zaměstnanců univerzity v posledních letech. Jeho první aktivitou je zapojení se do celorepublikové jarní úklidové iniciativy. Akce Ukliďme Česko s Karlovkou se koná ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 15.00 na Albertově.
PLES UK 2023.jpg

Akce dokumentů